menu

Spotkanie z Markiem Nowakowskim

27 kwietnia 2012
18:00
Muzeum Dulag 121

Przypominamy i zapraszamy na II spotkanie z cyklu „Literatura i Historia”, które odbędzie się w Muzeum Dulag 121 w najbliższy piątek 27.04.2012 o godz. 18. Miło nam jest poinformować o tym, że wieczór autorski Pana Marka Nowakowskiego zatytułowany „Literatura niczym historyczny dokument”, połączony będzie z promocją najnowszej książki pisarza Pióro. Autobiografia literacka.

Marek Nowakowski należy do tzw. pokolenia „Współczesności” – debiutował w 1957 ogłoszonym na łamach „Nowej Kultury” opowiadaniem Kwadratowy. W swojej twórczości zajmował się oficjalnie przemilczanymi obszarami życia, ludźmi z tzw. marginesu społecznego i z peryferii wielkomiejskich. Bohaterowie wielu jego utworów to ludzie skłóceni z prawem, złodzieje i przestępcy. Wydał m.in. zbiory opowiadań: Ten stary złodziej (1958), Benek Kwiaciarz (1961), Silna gorączka (1963), Zapis (1965), Mizerykordia (1971), Książę Nocy (1978). Jest też autorem Raportu o stanie wojennym (cz. 1 1982, cz. 2 1983) i trzech zbiorów wspomnień o życiu w dawnej Warszawie Powidoki (1995, 1996, 1998). Jest uważnym obserwatorem i krytykiem współczesnej rzeczywistości, przygląda się jej z ironicznym nieraz dystansem, ukazując z tęsknotą miejsca, które dziś już często nie istnieją, konfrontując jednocześnie swoje wspomnienia ze współczesnością. W latach 90. wydał kilka książek w satyryczny sposób ukazujących rzeczywistość społeczną Polski z okresu transformacji ustrojowej: Homo Polonicus (1992), Grecki bożek (1993). W (2005) napisał książkę Nekropolis, w której wraca do Warszawy z lat swojej młodości, dając obraz ówczesnego życia literackiego stolicy. W 2009 roku nakładem wydawnictwa Świat Książki ukazała się jego najnowsza książka Syjoniści do Syjamu, będąca zbiorem krótkich opowiadań i impresji ukazujących absurdy PRL. Jest autorem scenariuszy do filmów: Meta (1971), Przystań (1971) i Siedem czerwonych róż, czyli Benek Kwiaciarz o sobie i o innych (1973). Na podstawie jego opowiadania powstał także film: Gonitwa (1971). Był współzałożycielem podziemnego pisma literackiego „Zapis” (1977). Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Mieszka w Warszawie.

Skip to content