menu

Nawiązanie współpracy ze Społecznym Stowarzyszeniem „Forum Pruszków”

Nawiązanie współpracy ze Społecznym Stowarzyszeniem „Forum Pruszków”

Wspólne działanie będzie dotyczyło między innymi realizacji projektu „Interaktywny Pruszków”, w zakres którego wejdzie: wsparcie merytoryczne, wymiana doświadczeń i udostępnienie zasobów muzealnych. Obie strony zobowiązują się także do wzajemnej promocji organizowanych przez siebie wydarzeń.
W nadchodzącym czasie wspólnie będziemy przygotowywać tematyczne spacery po Pruszkowie, które będą dostępne dla zainteresowanych w ramach projektu „Interaktywny Pruszków”.

Skip to content