menu

Lekcje muzealne związane z wystawą „Gdy Polska powiedziała NIE!”

Lekcje muzealne związane z wystawą „Gdy Polska powiedziała NIE!”

Zapraszamy do skorzystania z lekcji muzealnych związanych z wystawą czasową „Gdy Polska powiedziała NIE!”. Wystawa eksponowana będzie w siedzibie Muzeum od 1 do 30 września.

Wystawa „Gdy Polska powiedziała NIE!” kompleksowo przybliża i tłumaczy kształtowanie polsko-niemieckich stosunków politycznych w latach 1918-1939. Wymowa wystawy sprowadza się do przedstawienia kierunków polityki Państwa Polskiego mających na celu utrzymanie pokojowego status quo w Europie w obliczu narastania przeciwieństw na osi Berlin – Moskwa. Jednym z celów wystawy jest ukazanie różnicy między realistyczną i zdecydowaną polityką Państwa Polskiego, a polityką ustępstw prowadzoną przez Państwa Zachodnie wobec Niemiec.

Poniżej przedstawiamy krótki opis lekcji muzealnych:

Tytuł lekcji: Ku wielkiej wojnie. Przyczyny wybuchu II wojny światowej.
Czas trwania: 1 h
Wiek: klasy gimnazjalne

Opis: Lekcja ma na celu omówienie sytuacji politycznej, która doprowadziła do wybuchu II wojny światowej. Za pomocą map, tekstów źródłowych i plansz wystawy uczniom zostaną przybliżone przyczyny pośrednie i bezpośrednie, które doprowadziły do rozpoczęcia II wojny światowej.
W trakcie lekcji zostaną wykorzystane urozmaicone metody pracy: mini wykład, dyskusja, praca w grupach, praca z mapą, praca z fotografiami i materiałami filmowymi.
Podczas lekcji muzealnej odbędzie się projekcja filmu z rekonstrukcji przemówienia ministra Józefa Becka w Sejmie RP z dnia 5 maja 1939 roku.

Tytuł lekcji: Czy mogło być inaczej? Europa i Polska w latach 1918 – 1939.
Czas trwania: 1 lub 1,5 h
Wiek: klasy licealne

Opis: Celem lekcji jest omówienie sytuacji politycznej w Europie po 1918 roku, polityki zagranicznej Polski, Niemiec i innych państw europejskich. Oprócz przybliżenia niezbędnych danych faktograficznych, podczas lekcji zostanie położony nacisk na rozumienie procesów historycznych i umiejętność kojarzenia danych i faktów.
W trakcie lekcji zostaną wykorzystane urozmaicone metody pracy: mini wykład, dyskusja, praca w grupach, praca z mapą, praca z tekstami źródłowymi, praca z fotografiami i materiałami filmowymi.
Podczas lekcji muzealnej odbędzie się projekcja filmu z rekonstrukcji przemówienia ministra Józefa Becka w Sejmie RP z dnia 5 maja 1939 roku.

Koszt zajęć wynosi 50 zł (opłata stała) + 4zł (bilet ulgowy) od uczestnika.
Zgłoszenia przyjmujemy pod numerem telefonu: (22) 758 86 63, a także drogą mailową: dulag@dulag121.pl

Zapraszamy również do skorzystania z oferty stałej lekcji muzealnych i warsztatów przygotowanych przez Muzeum Dulag 121. Aktualna oferta dostępna jest na stronie internetowej Muzeum Dulag 121 www.dulag121.pl w zakładce „Edukacja i kultura”.

Skip to content