menu

Aktualizacja Listy Pamięci

Aktualizacja Listy Pamięci

Informujemy, że Lista Pamięci została uzupełniona o kolejne pozycje.

Na dzień 19.10.2012 r. udało się ustalić łączną liczbę 1693 nazwisk, z czego 249 osób to polski personel obozu Dulag 121: lekarze, pielęgniarki, sanitariuszki, osoby pracujące w kuchni i wyprowadzające więźniów poza teren obozu oraz inne osoby niosące pomoc wypędzonym. Natomiast 1344 osoby to mieszkańcy Warszawy i okolicznych wsi, wysiedleni ze swoich domów i przebywający na terenie obozu jako jego więźniowie.

Są to imiona i nazwiska osób, które Muzeum uzyskało prowadząc kwerendy, ale przede wszystkim od byłych więźniów obozu Dulag 121 oraz od ich rodzin, które przekazały do Muzeum odpowiednie informacje.

Każdą osobę, która przeszła przez obóz Dulag 121 w Pruszkowie lub będącą w posiadaniu informacji o takich osobach, Muzeum Dulag 121 prosi o kontakt mailowy: dulag@dulag121.pl lub telefoniczny: (22) 758 86 63 lub bezpośredni – adres i godziny otwarcia Muzeum w zakładce Kontakt.

Więcej o projekcie Lista Pamięci można przeczytać tutaj.

Lista Pamięci dostępna jest tutaj.

Skip to content