menu

Liczne zgłoszenia do Listy Pamięci

Liczne zgłoszenia do Listy Pamięci

W stołecznym dodatku Gazety Wyborczej 2.01.2013 ukazał się artykuł o obozie przejściowym Dulag 121 wraz z naszym apelem o zgłaszanie osób, które przeszły przez obóz Dulag 121. W wyniku tej publikacji do Muzeum zgłosiło się bardzo wielu świadków minionych wydarzeń.

Artykuł Tomasza Urzykowskiego pt. „Warszawa szła przez Pruszków” poświęcony funkcjonowaniu obozu przejściowego Dulag 121 zawierał także apel skierowany o do osób, które były jego więźniami bądź udzielały pomocy wypędzonym warszawiakom o zgłaszanie się do projektu badawczego „Lista Pamięci”. Oczywiście przyjmujemy również relacje pośrednie od osób, które przekazują informacje o swoich bliskich i przyjaciołach. Po publikacji artykułu otrzymaliśmy bardzo wiele telefonów i e-maili. W ciągu zaledwie 2 dni zgłosiło się do nas ponad 120 osób!

Informacje w ten sposób zebrane trafiają do „Listy Pamięci”. Liczy ona obecnie ponad 3,6 tys. nazwisk i stale rośnie. Celem jest zrekonstruowanie ewidencji tych, którzy przeszli przez obóz Durchgangslager 121 i tych, którzy nieśli im pomoc. Lista, którą tworzymy jest jedynym spisem więźniów obozu, gdyż Niemcy nie prowadzili żadnej ewidencji.

Prosimy o dalsze rozpowszechnianie naszego apelu a wszystkim, którzy zechcieli się na niego odpowiedzieć bardzo dziękujemy. Liczymy też na dalszą współpracę przy przygotowywaniu notacji i publikacji, które planujemy.

Skip to content