menu

Zakończenie projektu „Interaktywny Pruszków”

Zakończenie projektu „Interaktywny Pruszków”

Zakończyła się realizacja projektu „Interaktywny Pruszków”, którego partnerem było Muzeum Dulag 121. Owocem działań projektu jest strona internetowa www.poznaj.pruszkow.pl, która jest nowoczesnym narzędziem służącym poznawaniu historii Pruszkowa podczas samodzielnych spacerów po mieście.

Muzeum Dulag 121 było partnerem projektu „Interaktywny Pruszków”, na którego realizację składały się 3 historyczne spacery po Pruszkowie oraz strona internetowa www.poznaj.pruszkow.pl. Muzeum udzieliło wsparcia merytorycznego podczas przygotowania ścieżki „Okupacyjny Pruszków”.

Projekt „Interaktywny Pruszków” powstał dzięki finansowemu wsparciu Muzeum Historii Polski i Urzędu Miasta w Pruszkowie. Strona internetowa – opracowana przez Społeczne Stowarzyszenie „Forum Pruszków” – to interaktywny przewodnik po dziejach miastach i historii jego mieszkańców. Znajdują na niej trzy ścieżki tematyczne, które naniesiono na internetową mapę. Dzięki temu każdy – nawet z telefonem komórkowym w ręku – jest w stanie przejść przygotowany spacer, poruszając się pomiędzy opisanymi na stronie internetowej punktami. Do pieszych wycieczek zachęca również to, że każda z wycieczek liczy ok. trzech kilometrów.

Pierwszy ze spacerów, przygotowany przez Agatę Mirosz, opisuje Pruszków w czasie okupacji hitlerowskiej, czyli w latach 1939-1945. Drugi, to spacer przygotowany przez Alicję Plachównę-Vasilewską, opowiadający tragiczną historię pruszkowskich Żydów. Ostatni za spacerów to pomysł Szymona Kucharskiego, który oprowadza po mieście opowiadając o najsłynniejszych mieszkańcach Pruszkowa.

Spacery historyczne powstały w ramach programu „Patriotyzm Jutra” finansowanego ze środków Muzeum Historii Polski. Celem programu jest m.in. przybliżanie historii za pomocą nowoczesnych mediów, a taką właśnie opowieścią są trzy tematyczne spacery po Pruszkowie.

Wszystkie materiały dotyczące tras multimedialnych umieszczone na stronie projektu Poznaj Pruszków są dostępne w ramach darmowej licencji Creative Commons. Treść można bezpłatnie wykorzystywać w celach niekomercyjnych pod warunkiem zaznaczenia autorstwa oraz pod warunkiem, że wszystko do czego zostanie wykorzystana będzie udostępnione w ramach darmowej licencji.

Serdecznie polecamy korzystanie ze strony www.poznaj.pruszkow.pl!

Skip to content