menu

„Lista Pamięci” – prace postępują

„Lista Pamięci” – prace postępują

W styczniu 2013 r. Muzeum Dulag 121 otrzymało od byłych więźniów obozu 147 ankiety. W wielu z nich znalazły się informacje dotyczące pobytu w obozie przejściowym Dulag 121 całych rodzin. Przy tej okazji napływają do nas również spisane wspomnienia, nagrywamy relacje odwiedzających nas świadków historii, robimy nagrania w domach tych osób, które ze względu na stan zdrowia lub wiek nie mogą do nas przybyć.

Wszystkie ankiety będą sukcesywnie opracowywane przez zespół Muzeum. Po opracowaniu dane osób podanych w ankietach zostaną wpisane na „Listę Pamięci” i udostępnione na stronie internetowej Muzeum. W przyszłości planujemy opublikowanie jej w muzealnym wydawnictwie.

Losy osób zgłaszających się do Muzeum były w 1944 roku bardzo różnorodne, a każda ankieta i każde wspomnienie jest zapisem niepowtarzalnej ludzkiej historii wypędzenia. Szczególne miejsce wśród wspomnień z obozu zajmuje moment segregacji i załadunku do transportu kolejowego. Innymi zapadającymi w pamięć szczegółami są między innymi: straszliwe warunki sanitarne panujące w halach, niepewność losu uwięzionych oraz wyświadczona wypędzonym pomoc polskiego personelu obozu i innych mieszkańców Pruszkowa i okolicznych miejscowości. Jedna z tych osób wspomina: „W trakcie wsiadania do wagonu widziałem starą kobietę, której niemiecki żołnierz kazał wytrząsnąć z kożucha wszy odzieżowe. Wszy były olbrzymie.”, inna: „Największe wrażenie: Gęsto zatłoczona hala z jęczącymi ludźmi i rozdzielenie z rodziną”.

Te indywidualne historie i losy ludzi składają się na całościowy obraz tego, jak wyglądał i czym był obóz przejściowy Dulag 121 w Pruszkowie.

Przypominamy, że czekamy na zgłoszenia osób, które między 7 sierpnia 1944 a 16 stycznia 1945 r. roku znalazły się w obozie Dulag 121 bądź ich krewnych lub znajomych, którzy posiadają wiedzę na temat więźniów pruszkowskiego obozu przejściowego.

Prosimy o pobieranie ankiety z naszej strony internetowej, lub telefonowanie do Muzeum Dulag 121 z informacją, na jaki adres mamy przesłać pocztą wersję drukowaną ankiety.

Skip to content