menu

Wystawa Józefa Krzysztofa Oraczewskiego „Wypędzeni – Biczowani”

Wystawa Józefa Krzysztofa Oraczewskiego „Wypędzeni – Biczowani”

05 września 2013
18:00
Muzeum Dulag 121

We wrześniu 2013 r. Muzeum Dulag 121 po raz pierwszy stanie się przestrzenią wystawienniczą sztuki współczesnej. Zaprezentowane zostaną obrazy z cyklu „Biczowani”, których twórcą jest Józef Krzysztof Oraczewski. Ideą prezentacji wystawy w Mujzeum Dulag 121 jest upamiętnienie Powstania Warszawskiego. Tematyka wypędzenia, którą zajmuje się Muzeum oraz forma i treść obrazów wyraźnie ze sobą korespondują, co wpływa jednoznacznie na odbiór wystawy. Myśl przewodnia ekspozycji skupia się na tragizmie ludzkich losów – losów mieszkańców Warszawy, którzy po opuszczeniu powstańczego miasta trafili do obozu przejściowego Dulag 121 , a potem zostali rozproszeni po całej Polsce i Europie.

Ideą prezentacji wystawy w Muzeum Dulag 121 jest upamiętnienie Powstania Warszawskiego. Tematyka wypędzenia oraz forma i treść obrazów wyraźnie ze sobą korespondują, co wpływa jednoznacznie na odbiór wystawy. Myśl przewodnia ekspozycji skupia się na tragizmie ludzkich losów – losów mieszkańców Warszawy, którzy po opuszczeniu powstańczego miasta trafili do obozu przejściowego Dulag 121, a potem zostali rozproszeni po całej Polsce i Europie.

Przestrzeń muzealna jest bardzo znacząca i wywołuje silne emocje u odbiorcy. Surowość cementowej podłogi, stalowych konstrukcji dachu i dominujących ciemnych barw przywołuje prymitywizm hal warsztatowych, w których znaleźli się więźniowie obozu. Przykuwającym wzrok, dominującym elementem jest kanał służący w halach do naprawy wagonów, a wypełniony na potrzeby scenografii muzealnej przedmiotami, które wypędzeni przynieśli ze sobą do obozu – walizkami, tobołami z pościelą i odzieżą, naczyniami, zabawkami itd. Przyciemniona sala stałej ekspozycji podświetlona jest punktowo w miejscach eksponowania dużych fotogramów, przedstawiających sytuacje obozowe.

W takiej scenerii monumentalne obrazy Józefa Krzysztofa Oraczewskiego stają się artystycznym dopełnieniem tematu wojennych doświadczeń ludzi. Prace artysty przywodzą na myśl głębokie ludzkie dramaty, będące udziałem uczestników Powstania Warszawskiego. Są pełne bolesnej i przejmującej ekspresji, mówią językiem nośnej metafory o tragedii ludzkiej, którą Muzeum Dulag 121 upamiętnia słowem, obrazem i czynem.

Józef Krzysztof Oraczewski jest jednym z najbardziej cenionych współczesnych malarzy polskich. Artysta uprawia malarstwo sztalugowe, malarstwo wielkoformatowe, rysunek i grafikę. Bardzo wysoko ocenianą dziedziną jego twórczości są również instalacje przestrzenne, które przyniosły mu już należną, wysoką pozycję w tej dziedzinie sztuki. Oraczewski ma w dorobku ponad czterdzieści wystaw indywidualnych. Jego prace są w zbiorach na całym świecie. Cechą jego twórczości jest reakcja i przemyślenia na temat wydarzeń zmieniających historię ludzi i świata (instalacja „Koń Trojański” w czasie upadku muru berlińskiego w Niemczech, instalacja „Pompejańska” w Moskwie zorganizowana w czasie wprowadzania zmian ustrojowych w Rosji, czy ostatnio wystawa obrazów
i instalacji „Biało-Czerwona” w Muzeum Narodowym w Kielcach dla uczczenia rocznicy Powstania Styczniowego).

Zapraszamy serdecznie na wernisaż 5 września o godz. 18.00 do Muzeum Dulag 121.

Wystawa eksponowana będzie do 27 września 2013 r.

Skip to content