menu

XVII Festiwal Nauki za nami

XVII Festiwal Nauki za nami

W dniach 21.09 – 29.09 w Muzeum Dulag 121 miały miejsce interesujące wydarzenia w ramach XVII Festiwalu Nauki. Cztery spotkania weekendowe oraz lekcje festiwalowe dla uczniów zgromadziły liczną publiczność. Przyniosły wiele ciekawych rozmów, wzbogaciły naszą wiedzę oraz zintegrowały środowisko osób zainteresowanych historią.

Podczas pierwszego spotkania prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski wygłosił wykład „Exodus powstańczej Warszawy: reakcje Polskiego Państwa Podziemnego i niemieckich władz okupacyjnych”. Pan profesor, który od wielu lat zajmuje się badaniem wojennej historii Warszawy, w bardzo ciekawy sposób przybliżył uczestnikom spotkania szeroki kontekst tragicznego wypędzenia warszawiaków.

Gośćmi kolejnego spotkania – panelu dyskusyjnego zatytułowanego „Trud opowiadania: doświadczenie obozowe w perspektywie historii mówionej i psychologii” – byli znakomici specjaliści wymienionych dziedzin. Prof. dr hab. Maria Lis-Turlejska, psycholog, która bada poziom stresu pourazowego przybliżyła nam medyczne objawy choroby określanej skrótem PTSD (Posttaumatic Stress Disorder). Katarzyna Madoń-Mitzner, dyrektor Domu Spotkań z Historią opowiedziała o realizacji projektu „Ocaleni z Mauthausen”, podczas którego przeprowadzała rozmowy z byłym więźniami tego obozu. Dr Piotr Filipkowski, socjolog zajmujący się historią mówioną, przedstawił wnioski ze swoich badań nad opowiadaniem o doświadczeniu wojennym. Interesujące wystąpienia gości, prezentacja materiału filmowego oraz ożywiona dyskusja przyniosły bardzo dobre owoce. Możemy teraz lepiej zrozumieć, czemu bolesne doświadczenie pobytu w obozach przejściowych, pracy, koncentracyjnych – wywołuje u osób, które spotykamy w pracy muzealnej i na co dzień w naszych rodzinach tak wielki trud w opowiadaniu o wojennej przeszłości. Konfrontacja różnych perspektyw badania tego zjawiska okazała się zasadna i wnosząca nowe światło w powszechny w Polsce problem.

Tegoroczny festiwal był także okazją do poznania topografii obozu przejściowego Dulag 121. Zorganizowaliśmy dwa spacery po terenie dawnego obozu. Pierwszy z nich połączony był ze spotkaniem wokół makiety obozu, która w tym roku wzbogaciła ekspozycję muzealną. Pan Wojciech Zasadni, autor makiety przedstawił licznie zgromadzonej publiczności różne aspekty pracy nad modelami historycznych obiektów. Wprost spod makiety ruszył spacer z przewodnikiem Szymonem Kucharskim po terenie byłych Zakładów Naprawy Taboru Kolejowego, podczas którego jego uczestnicy skonfrontować mogli zrekonstruowane budynki z ich pierwowzorami. Kolejny spacer zgromadził wiele młodych osób. W sprzyjającej aurze oglądaliśmy wpisane do Rejestru Zabytków hale, neogotycki budynek administracji, wieżyczki strażnicze oraz opancerzoną wartownię przy bramie głównej.

Serdecznie dziękujemy za obecność wszystkim uczestnikom spotkań festiwalowych oraz nauczycielom i uczniom, którzy wzięli udział w lekcjach festiwalowych.

Skip to content