menu

Inauguracja obchodów 70. Rocznicy Powstania Warszawskiego w Pruszkowie

Inauguracja obchodów 70. Rocznicy Powstania Warszawskiego w Pruszkowie

5 kwietnia 2014 r. Światowy Związek Żołnierzy AK – koło nr 6 – Pruszków zorganizowało w kościele św. Kazimierza w Pruszkowie uroczystą inaugurację obchodów 70. rocznicy Powstania Warszawskiego.

Wzięli w niej udział przedstawiciele władz samorządowych – powiat reprezentowała Starosta, pani Elżbieta Smolińska (wraz z nią przybyli radni i pracownicy starostwa), miasto reprezentował wice prezydent pan Andrzej Kurzela z radnymi i pracownikami. Obecni byli również kombatanci, młodzież, mieszkańcy miasta, goście z Warszawy i okolicznych miejscowości.

Uroczystość rozpoczął prezes Koła nr 6 ŚZŻAK Pan Zdzisław Zaborski – przywitał obecnych i wyjaśnił , że na inaugurację obchodów wybrano miesiąc kwiecień, gdyż jest to miesiąc Pamięci Narodowej.

Ksiądz Marian Mikołajczak, proboszcz parafii św. Kazimierza odprawiający uroczystą mszę św. wygłosił kazanie, w którym wiele miejsca poświecił wartościom patriotycznym.

Po mszy św. Chór BEL CANTO prowadzony przez Panią Halinę Puto Muszalską zaśpiewał „Boże coś Polskę”, a następnie dwie piosenki powstańcze: „Marsz Mokotowa” i „Pałacyk Michla”.

Na zakończenie Prezes Pruszkowskiego Towarzystwa Kulturalno-Naukowego Pani Iren Horban podziękowała wszystkim za udział w uroczystości.

W drugiej części uroczystości miał miejsce wykład prof. dr Mariana Marka Drozdowskiego na temat „Rola Aleksandra Kamińskiego w Powstaniu Warszawskim”.

Profesor przybliżył zebranym postać harcmistrza Kamińskiego, jego rolę w czasie II wojny światowej i jego pogląd na Powstanie.

Spotkanie zakończył chór „Wrzos” prowadzony przez Pana Michała Śniadowskiego. Na koncert złożyły się pieśni powstańcze. Obecni wtórowali chórowi.

Galeria fotograficzna

Skip to content