menu

Konferencja „Ocalić wypędzonych”

Konferencja „Ocalić wypędzonych”

08 października 2014
10:00
Starostwo Powiatowe

Konferencja organizowana jest w ramach Obchodów 70. Rocznicy Powstania Warszawskiego w Powiecie Pruszkowskim.

Program Konferencji „Ocalić wypędzonych”
Starostwo Powiatowe w Pruszkowie, ul. Drzymały 30
Sala Konferencyjna
8 – 9 października 2014 r.

8 października

10.00 Otwarcie konferencji.
– Elżbieta Smolińska Starosta Pruszkowski, gospodarz konferencji.
– Powitanie gości i uczestników konferencji.
– Słowo wstępne: Idea powstania Muzeum Dulag 121, jego rola i znaczenie dla społeczności lokalnej.
– Wystąpienia oficjalne.
– Małgorzata Bojanowska, dyrektor Muzeum Dulag 121.
Informacja o działalności Muzeum Dulag121 październik 2010 – wrzesień 2014. Założenia i cel Konferencji.
– Prof. dr hab. Marek M. Drozdowski – Exodus Warszawy i działania mające na celu ocalenie wypędzonych – referat programowy.

11.30 Przerwa kawowa.

12.00 Część I: Komunikaty z badań.

– Zdzisław Zaborski, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Armia Krajowa Dulagowi 121.
– Michał Tomasz Wójciuk, Muzeum Powstania Warszawskiego – Źródła do badań nad faktami niesienia pomocy wypędzonym warszawiakom w Dulag 121 w Pruszkowie w zasobach Muzeum Powstania Warszawskiego.
– Michał Studniarek, Instytut Historyczny PAN – Pomoc pruszkowian w relacjach warszawiaków na podstawie relacji z Archiwum Historii Mówionej Muzeum Powstania Warszawskiego.
– Dr Adam Grzegorz Dąbrowski, Archiwum Akt Nowych w Warszawie – Pomoc placówek Rady Głównej Opiekuńczej powiatu pruszkowskiego dla wysiedlonej ludności cywilnej Warszawy w okresie sierpień – grudzień 1944 r. w świetle dokumentacji przechowywanej w zasobie Archiwum Akt Nowych w Warszawie.
– Marta Jaszczyńska, Archiwum Państwowe w Warszawie – Organizacja i działalność warszawskich agend Rady Głównej Opiekuńczej – Polskiego Komitetu Opiekuńczego po upadku Powstania Warszawskiego.
– Katarzyna Kubicius, Polski Czerwony Krzyż – Polski Czerwony Krzyż wobec Powstania Warszawskiego.
– Helena Matoga, Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Polskich. Oddział w Krakowie – Ocalić wypędzonych.
– Krystyna Wolska – Lipiec, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie – Udział pielęgniarek w niesieniu pomocy wypędzonym.

14.00 Przerwa obiadowa.

15.00 Część II: Komunikaty – wspomnienia.

– Jacek Ryszard Przygodzki – Spontaniczna i zorganizowana pomoc więźniom obozu Dulag 121.
– Janina Więckowska – Świadectwo.
– Hanna Wasiak – Pod trzynastką.
– Adam Duda – Historie prawdziwe.

15.30 Dyskusja.

16.30 Podsumowanie pierwszego dnia konferencji.

9 października

10.00 Rozpoczęcie obrad konferencji – informacje i sprawy organizacyjne.

10.10 Część I: Komunikaty z badań.

– Piotr Anczewski, Biblioteka Narodowa – Pomoc Rady Głównej Opiekuńczej dla wypędzonych mieszkańców Warszawy na przykładzie Polskiego Komitetu Opiekuńczego w Łowiczu.
– Roman Nowoszewski, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Błońskiej – Pomoc udzielana przez mieszkańców Błonia i okolic wychodźcom z Warszawy po sierpniu 1944 r.
– Łukasz Nowacki, Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki – Obóz przejściowy w Grodzisku Mazowieckim – egzamin z człowieczeństwa.
– Jolanta Louchin, Archiwum Państwowe w Warszawie. Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku – Milanowskie wille – siedziby szpitali polowych i miejsca ewakuacji szpitali Warszawskich.
– Andrzej Pettyn, Towarzystwo Miłośników Milanówka – Milanówek ‘44 – pomoc spontaniczna i zorganizowana.
– Małgorzata Wittels, „Podkowiański Magazyn Kulturalny” – Łyżka strawy i ciepły kąt…
– Oskar Koszutski, Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna, Obywatelskie Archiwum Podkowy Leśnej – Podkowa Leśna z pomocą wypędzonym.
– Ewa Cieślak, Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku – Wygnańcy z Warszawy w Stawisku u Iwaszkiewiczów.

11.30 Przerwa kawowa.

12.00 Część II: Komunikaty z badań – ciąg dalszy.
– Małgorzata Wittels, „Podkowiański Magazyn Kulturalny” – Brwinów pomaga.
– Agnieszka Praga, Wydział Historyczny UKSW – Tworki – szpital dla wypędzonych i brama wolności.
– Irena Horban, Pruszkowskie Towarzystwo Kulturalno-Naukowe, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Zakony Pruszkowa pomagają wypędzonym z Warszawy 1944 rok.
– S. Małgorzata Krupecka, Urszulanki Serca Jezusa Konającego – Pomoc wysiedlonej ludności Warszawy w materiałach archiwalnych Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego (szarych urszulanek).
– S. Scholastyka Jadwiga Szyłkiewicz, Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego – Pomoc Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego wobec ludności wysiedlonej z Warszawy.

13.00 Przerwa obiadowa.

14.00 Część III: Komunikaty – wspomnienia.
– Tadeusz Jakubowski – Lata prawie bezgrzeszne (fragmenty).
– Bożenna Rożniatowska – Wspomnienie o przeżyciach w Dulagu 121.
– Andrzej Piotr Lesiecki – Opaska. Bułka w plecaku
– Barbara Majewska – Luft – Kilka słów o pracy sanitariuszki w obozie Dulag 121.

14. 30 Zakończenie obrad – podsumowanie.

15.00 Zamknięcie konferencji – Elżbieta Smolińska, Starosta Pruszkowski, gospodarz konferencji.

15.30 Przejazd autokarem do Muzeum Dulag 121.
– Złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikiem „Tędy przeszła Warszawa”.
– Złożenie wiązanek pod tablicą upamiętniającą mieszkańców Pruszkowa i okolic niosących pomoc wypędzonym Warszawiakom.
– Zwiedzanie Muzeum.

Prosimy o telefoniczne (22 758 86 63) lub mailowe (konferencja@dulag121.pl) potwierdzenie uczestnictwa w konferencji.

Skip to content