menu

Konferencja „Ocalić wypędzonych”

Konferencja „Ocalić wypędzonych”

W dniach 8-9 października w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Pruszkowie odbyła się konferencja „Ocalić wypędzonych. Pomoc mieszkańców Pruszkowa i okolicznych miejscowości więźniom obozu przejściowego Durchgangslager (Dulag) 121. Sierpień 1944 – styczeń 1945”.

Obrady konferencji otworzyło wystąpienie Elżbiety Smolińskiej, Starosty Pruszkowskiego, która przybliżyła zebranym ideę powstania Muzeum Dulag 121. O działalności i roli Muzeum szerzej opowiedziała uczestnikom konferencji dyrektor Muzeum, Małgorzata Bojanowska, a w tematykę konferencji zgromadzonych uczestników wprowadził swoim wykładem prof. Marian Marek Drozdowski.

Uroczystym momentem pierwszego dnia konferencji było wyróżnienie 8 osób medalem Pro Patria za pomoc udzieloną w obozie Dulag 121 wypędzonym warszawiakom. Były to następujące osoby: Jadwiga Borensztadt, Hanna Sinieckiej, Tadeusz H. Jakubowski, Anna Jodłowska, Alicja Konecka, Barbara Majewska – Luft, Leopold Grzegorek, Zofia Malczewska – Zawadzka. Henryk Filipski został odzanaczony za zasługi w propagowaniu wiedzy o pomocy niesionej przez ludność okolicznych miejscowości więźniom obozu Dulag 121.

Podczas konferencji zgromadzeni goście z atencją wysłuchali łącznie 32 komunikatów z badań i komunikatów wspomnieniowych świadków historii i rodzin osób pomagających, dotyczących różnorodnych form pomocy udzielanej na terenie samego Dulagu 121, jak i poza nim w Pruszkowie i innych miejscowościach: Brwinowie, Podkowie Leśnej, Milanówku, Błoniu, Grodzisku Mazowieckim, Łowiczu. Część wygłoszonych komunikatów dotyczyła pomocy udzielanej przez rozmaite instytucje takie jak: Rada Główna Opiekuńcza, Polski Czerwony Krzyż oraz przez zgromadzenia zakonne: Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego, jak również pojedyncze osoby czy rodziny. Interesujące były również komunikaty dotyczące zasobów archiwalnych instytucji, muzeów i archiwów, które dotyczyły historii exodusu i pomocy wypędzonym.

Poruszana tematyka okazała się być niezwykle interesująca dla uczestników konferencji, a treść komunikatów rozszerzająca wiedzę na temat pomocy więźniom Dulagu 121 i znakomicie przedstawiona. Konferencja była również świetną okazją do dyskusji, wymiany informacji, poglądów oraz rozmów pomiędzy prelegentami i uczestnikami konferencji.

Dwudniową konferencję zakończył gospodarz spotkania Elżbieta Smolińska, Starosta Pruszkowski, wyrażając nadzieję, że wygłoszone komunikaty zostaną wydane w postaci publikacji książkowej. Następnie miało miejsce złożenie kwiatów pod pomnikiem „Tędy przeszła Warszawa” oraz pod tablicą upamiętniającą osoby pomagające wypędzonym, a także zwiedzanie ekspozycji Muzeum Dulag 121.

Konferencja była jednym z głównych elementów obchodów 70. rocznicy Powstania Warszawskiego organizowanych przez Powiat Pruszkowski. Honorowy patronat nad obchodami objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

Skip to content