menu

Grupom Oporu „Solidarni”

Grupom Oporu „Solidarni”

W niedzielę 14 grudnia w Muzeum Dulag 121 odbyło się spotkanie z cyklu „Karty Historii” poświęcone Grupom Oporu „Solidarni”.

Bolesław Jabłoński ze swadą doskonałego gawędziarza opowiadał o swoich doświadczeniach z pracy konspiracyjnej, m.in. akcjach ulotkowych, organizacji struktur podziemnych, kontaktach z organizacjami polonijnymi oraz pracy w założonej przez „Solidarnych” Oficynie Wydawniczej RYTM. Jedna z drukarni opozycyjnego wydawnictwa miała siedzibę w jego prywatnym mieszkaniu w Otrębusach. Opowieści towarzyszyła prezentacja multimedialna Jana Kulczyckiego, który prezentował zdjęcia z akcji przeprowadzanych przez członków grupy, skany wydawnictw drugoobiegowych, a także czytał opozycyjne utwory poetyckie.

Po prelekcji i dyskusji odbyła się inauguracja wystawy „Solidarni ku wolności”, przedstawiającej dzieje i biogramy członków grup. Autorami wystawy są: Jacek Juzwa, Mieszko Zieliński i Włodzimierz Domagalski, oraz Stowarzyszenie Wolnego Słowa przy udziale Muzeum Historii Polski. Otwarcie wystawy uświetniła swoim występem śpiewaczka Iwona Kowalik-Szatkowska. W spotkaniu udział wzięli również Zdzisław Sipiera Starosta Pruszkowski oraz Maksym Gołoś Przewodniczący Rady Powiatu Pruszkowskiego. Spotkanie przygotowane zostało we współpracy z Pruszkowskim Stowarzyszeniem Patriotycznym.

Wystawa dostępna będzie dla zwiedzających do końca stycznia 2015 r. w godzinach pracy Muzeum Dulag 121.

Skip to content