menu

Obcowanie. Rozmowy z przeszłością – spotkanie z poetą i eseistą Przemysławem Dakowiczem

Obcowanie. Rozmowy z przeszłością – spotkanie z poetą i eseistą Przemysławem Dakowiczem

10 stycznia 2015
16:00
Muzeum Dulag 121

Muzeum Dulag 121 i Książnica Pruszkowska im. Henryka Sienkiewicza zapraszają na spotkanie z poetą, krytykiem literackim i eseistą Przemysławem Dakowiczem, które odbędzie się 10 stycznia 2015 r. o godz. 16:00 w siedzibie Muzeum w Pruszkowie przy ul. 3 Maja 8A.

Tematem spotkania i dyskusji będzie wydany w 2014 roku tom esejów Obcowanie. Manifesty i eseje – zbiór wypowiedzi programowych, esejów, notatek i rozmów, które koncentrują się wokół zasadniczych pytań o kondycję i kształt kultury na przełomie wieków XX i XXI. Dakowicz podejmuje refleksję nad stanem polskiej kultury po komunizmie, pyta o kształt zbiorowej świadomości Polaków oraz o to, czy i jaka tożsamość jest nam dzisiaj potrzebna. Istotnym punktem odniesienia dla tych rozważań stanowi myśl poprzedników, m.in. Maurycego Mochnackiego, Stanisława Brzozowskiego, Jarosława Marka Rymkiewicza i Jana Polkowskiego. Obcowanie jest próbą wskazania i opisania źródeł obecnego kryzysu w sferze duchowości oraz celnych artystycznie prób jemu zaradzenia, zmierzających do odbudowania w literaturze i sztuce fundamentów tradycji chrześcijańskiej. Jest to autorski projekt nowego języka literatury, który posiadałby zdolność mówienia o współczesności bez utraty kontaktu z tradycją, a zarazem byłby „otwarciem na dialog, gotowością do uczestniczenia w sporze o wartości zasadnicze”. Bohaterami tekstów są m.in. Vincent van Gogh, Thomas Merton oraz Czesław Miłosz. Rozmowę z pisarzem poprowadzi historyk Krzysztof Niewiadomski (Instytut Historii PAN i Muzeum Historii Polski).

Współorganizatorem spotkania jest wydawnictwo Sic!

Wstęp wolny

Przemysław Dakowicz (ur. w 1977 r.) – poeta, krytyk literacki, historyk literatury; doktor nauk humanistycznych; adiunkt w Katedrze Literatury i Tradycji Romantyzmu Uniwersytetu Łódzkiego; w latach 2010-2013 także wykładowca literatury współczesnej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; stały współpracownik dwumiesięcznika literackiego „Topos”, a od 2013 r. „Gazety Polskiej Codziennie”. Wydał zbiory wierszy Süßmayr, śmierć i miłość (2002), Albo-Albo (2006), Place zabaw ostatecznych (2011), Teoria wiersza polskiego (2013), Łączka (2013) i Boże klauny (2014) oraz książki Helikon i okolice. Notatki o poezji współczesnej (2008), „Lecz ty spomnisz, wnuku”. Recepcja Norwida w latach 1939-1956. Rzecz o ludziach, książkach i historii (2011), Obcowanie. Manifesty i eseje (2014), Przeklęte continuum. Notatnik smoleński (2014). Redaktor tomu zbiorowego Moja Musierowicz. O twórczości autorki „Jeżycjady” (2008). Publikował m.in. w „Arcanach”, „44”, „Frazie”, „Frondzie”, „Kresach”, „Odrze”, „Pamiętniku Literackim”, „Twórczości”, „Tygodniku Powszechnym”, „Wyspie” i „Zeszytach Literackich”. Laureat Nagrody Poetyckiej ORFEUSZ im. K. I. Gałczyńskiego (2014) oraz Nagrody Poetyckiej im. ks. J. Twardowskiego (2014). Jego utwory były tłumaczone na angielski, francuski, czeski, serbski i słoweński.

Skip to content