menu

Gwiazda Zbawcę nam ogłasza… Wieczór z kolędami

Gwiazda Zbawcę nam ogłasza… Wieczór z kolędami

4 stycznia 2015 r. w Młodzieżowym Domu Kultury „Pałacyk” odbył się organizowany przez Muzeum Dulag 121 i MDK, objęty honorowym patronatem Pana Zdzisława Sipiery.

Bogactwo polskich kolęd jest niezwykłe a ich wartość artystyczna niepospolita. Chyba żaden kraj nie może się pochwalić zbiorem podobnym do tego, który posiada Polska. I chyba nigdzie też pieśni na Boże Narodzenie nie stały się czymś tak bardzo narodowym, tak dziwnie przez cały naród ukochanym i pielęgnowanym, jak w Polsce. Kolędy i pastorałki zakorzenione są bowiem w naszych trudnych dziejach, pokazują jak Polacy potrafili odnajdywać siłę i nadzieję na lepszą przyszłość i wiązać ją z wiarą, mówią o naszej Ojczyźnie i o nas bardzo wiele.

Program koncertu tak został skonstruowany, by jako pierwsze wybrzmiały kolędy patriotyczne, a wśród nich kolędy żołnierskie: „Przybieżeli do Betlejem pasterze” ze słowami Antoniego Bogusławskiego z 1914 r. i „Lulajże Jezuniu” ze słowami Ludwika Markowskiego z 1915 r. oraz „Kolęda Legionów” napisana do melodii „W dzień Bożego Narodzenia” w roku 1915 r. Następnie odśpiewana została „Kolęda łagrowa” – ze słowami Haliny Golczowej napisanymi do melodii „Jezus malusieńki” w 1942 r. i szczególnie bliska związanym z Muzeum Dulag 121 powstańcom i wypędzonym z Warszawy „Kolęda powstańcza” – napisana w 1944 r. w szpitalu tworkowskim do melodii „Żołnierz drogą maszerował”.

„Kolęda internowanych”, napisana do melodii „Bóg się rodzi” ze słowami Macieja Zembatego, powstała w 1981 r. zamknęła pierwszą część koncertu.

W drugiej części, zatytułowanej „Kolędy stylizowane” znalazły się utwory instrumentalne napisane na skrzypce i fortepian: „Oj malućki, malućki” – tradycyjna kolęda góralska, „O gwiazdo betlejemska” Zygmunta Odelgiewicza z XIX wieku oraz „Święta noc” Adolphe’a Adama, z 1847 r. Na część III koncertu „Kolędy polskich mistrzów” złożyły się: Scherzo h-moll Fryderyka Chopina i trzy kolędy skomponowane przez Witolda Lutosławskiego: „Anioł pasterzom mówi”, „Gdy się Chrystus rodzi” oraz „Gdy śliczna Panna”.

Z koncertem kolęd w autorskim wyborze wystąpili artyści zespołu Camerata Galiciana: Joanna Bogdańska (mezzosopran), Marcin Danilewicz (skrzypce) i Zofia Mazurkiewicz (fortepian), artyści młodzi, ale bardzo już doświadczeni i uznani w międzynarodowych konkursach. Ich występ bardzo podobał się publiczności, wzbudził emocje i refleksje patriotyczne.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przybyli na czwarty, organizowany przez Muzeum Dulag 121 koncert kolęd oraz za wspólne kolędowanie.

Skip to content