menu

Terror komunistyczny wobec podziemia niepodległościowego w Warszawie i okolicach w latach 1944 – 1947

Terror komunistyczny wobec podziemia niepodległościowego w Warszawie i okolicach w latach 1944 – 1947

19 kwietnia 2015
15:00
Muzeum Dulag 121

Wykład połączony będzie z prezentacją multimedialną. Tematyka wykładu obejmować będzie okres od momentu zajęcia warszawskiej Pragi przez wojska Armii Czerwonej we wrześniu 1944 roku aż do roku 1947. Przedstawiony zostanie sposób działania aparatu sowieckiego terroru i represji, które były stosowane wobec członków polskiego podziemia niepodległościowego w Warszawie i jej najbliższych okolicach. Zaprezentowane zostaną miejsca związane z sowieckim terrorem, m. in. więzienia, katownie i obozy.

Nasz prelegent – Karol Karasiewicz to absolwent Archeologii Śródziemnomorskiej na Uniwersytecie Warszawskim, obecnie pracuje w Muzeum Powstania Warszawskiego na stanowisku przewodnika w Dziale Obsługi Ekspozycji. Jest fascynatem historii okupowanej Warszawy, licencjonowanym przewodnikiem miejskim po Warszawie, autorem licznych spacerów tematycznych, a także wykładów dotyczących historii Warszawy i Polski. Czynnie angażuje się w działalność grup rekonstrukcji historycznej.

Zapraszamy serdecznie.

Skip to content