menu

„Bohaterowie bez grobów, bohaterowie bez imion”

„Bohaterowie bez grobów, bohaterowie bez imion”

23 maja 2015
15:00
Muzeum Dulag 121

Prelekcję pt. “>>Bohaterowie bez grobów, bohaterowie bez imion<< – poszukiwania miejsc pochówków Żołnierzy Wyklętych. Prace ekshumacyjne i identyfikacyjne” wygłosi Wojciech Łuczak – prezes zarządu Fundacji Niezłomni. Przedstawi m.in. prace ekshumacyjne żołnierzy III Brygady Wileńskiej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, które zostały przeprowadzone we wsi Gajrowskie na Mazurach. Podczas spotkania będzie można zapoznać się z ich fotograficzną dokumentacją.

Fundacja Niezłomni im. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” zajmuje się organizacją kwesty na ekshumacje i identyfikacje Żołnierzy Wyklętych oraz projektem „Niezłomny jest w Tobie”.

Akcja „Niezłomny jest w Tobie” polega na zbieraniu informacji o nieznanych miejscach pochówków Żołnierzy Wyklętych prowadzonych równolegle z apelem do potomków ofiar o przekazywanie porównawczego materiału genetycznego DNA. Celem Fundacji jest również przywracanie pamięci o Żołnierzach Wyklętych oraz krzewienie ideałów, którymi byli wierni.

Wojciech Łuczak jest działaczem społecznym zaangażowanym w poszukiwania grobów Żołnierzy Wyklętych. Jest wolontariuszem na powązkowskiej „Łączce” i w areszcie śledczym w Białymstoku oraz fundatorem Fundacji „Niezłomni”. Osobiście prowadzi poszukiwania w ramach działań statutowych Fundacji.

Skip to content