menu

23 września 2015 r. w Muzeum Dulag 121 rozpoczyna działalność Klub Historyka

23 września 2015 r. w Muzeum Dulag 121 rozpoczyna działalność Klub Historyka

W trakcie spotkań będziemy zajmować się różnymi tematami związanymi z historią lokalną, historią Polski i świata. Wykorzystamy m.in. materiały multimedialne, archiwalne i gry o tematyce historycznej. Projekcje filmów i prezentacje posłużą nam jako punkt wyjścia do działań poznawczych i dyskusji. Działania w terenie pomogą nam lepiej poznać miejsca związane z dziejami regionu i Polski a także, lepiej zrozumieć przemiany, które zachodziły na nich na przestrzeni wieków.

Zebrania Klubu nie są dodatkowymi lekcjami ani żadną formą korepetycji, ale okazją do dobrowolnych spotkań dla wszystkich zainteresowanych przeszłością.