menu

23 września 2015 r. w Muzeum Dulag 121 rozpoczyna działalność Klub Historyka

23 września 2015 r. w Muzeum Dulag 121 rozpoczyna działalność Klub Historyka

W trakcie spotkań będziemy zajmować się różnymi tematami związanymi z historią lokalną, historią Polski i świata. Wykorzystamy m.in. materiały multimedialne, archiwalne i gry o tematyce historycznej. Projekcje filmów i prezentacje posłużą nam jako punkt wyjścia do działań poznawczych i dyskusji. Działania w terenie pomogą nam lepiej poznać miejsca związane z dziejami regionu i Polski a także, lepiej zrozumieć przemiany, które zachodziły na nich na przestrzeni wieków.

Zebrania Klubu nie są dodatkowymi lekcjami ani żadną formą korepetycji, ale okazją do dobrowolnych spotkań dla wszystkich zainteresowanych przeszłością.

Skip to content