menu

Exodus warszawiaków. Ratowanie ludności cywilnej podczas i po Powstaniu Warszawskim – wykład Mirosława Wawrzyńskiego w cyklu Karty Historii.

Exodus warszawiaków. Ratowanie ludności cywilnej podczas i po Powstaniu Warszawskim – wykład Mirosława Wawrzyńskiego w cyklu Karty Historii.

26 września 2015
15:00
Muzeum Dulag 121
Muzeum Dulag 121 zaprasza na wykład pana Mirosława Wawrzyńskiego zatytułowany „Exodus warszawiaków. Ratowanie ludności cywilnej podczas i po powstaniu warszawskim”.

Kolejne, wrześniowe spotkanie z cyklu Karty Historii pragniemy poświęcić organizacjom i ludziom z miejscowości podwarszawskich, którzy udzielali pomocy wypędzonym warszawiakom, w trakcie Powstania Warszawskiego i po jego upadku. Wykład stanowi dalszą część obchodów „Dnia Pamięci więźniów obozu i niosących im pomoc.”

Mieszkańcy stolicy trafili do obozu przejściowego Durchgangslager (Dulag121), założonego na terenie Warsztatów Kolejowych w Pruszkowie. Na miejscu nie zastali nic oprócz pustych, brudnych hal. Niemcy zrzucili cały ciężar związany z zaopatrzeniem Dulagu na organizacje polskie, m.in. Radą Główną Opiekuńczą, Czerwony Krzyż i parafie katolickie. W niesienie pomocy więźniom zaangażowała się także okoliczna ludność, dostarczając produkty pierwszej potrzeby, w tym żywność i koce. Pomoc więźniom nie ograniczała się do terenu samego obozu. Wielu mieszkańców Pruszkowa i okolic udzielało uciekinierom z obozu schronienia, mimo grożącym za to represjom. Objęci pomocą byli również wywożeni na teren Generalnego Gubernatorstwa nie zakwalifikowani do obozów pracy warszawiacy.

Prelegent, Mirosław Wawrzyński jest doktorem nauk humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego i wykładowcą akademickim. Historia organizacji społecznych i ich liderów w Polsce od lat należy do jego głównych zainteresowań. Jest autorem książek „Fundacje w Polsce’’, „Bronisław Chajęcki – nieznany bohater Warszawy i Pruszkowa” oraz artykułów naukowych poświęconych historii exodusu ludności cywilnej wysiedlonej z Warszawy w 1944 roku, a także pomocy udzielonej wypędzonym przez mieszkańców Pruszkowa i innych okolicznych miejscowości.

Skip to content