menu

„Kresy – historia bez końca”

07 grudnia 2015
18:00
Muzeum Dulag 121

Muzeum Dulag 121 wraz z Pruszkowskim Stowarzyszeniem Patriotycznym rozpoczyna nowy cykl spotkań historycznych, tym razem poświęconych polskim Kresom. 7 grudnia 2015 roku o godzinie 18. w Muzeum Dulag 121 odbędzie się wykład profesora Andrzeja Nowaka zatytułowany  „Kresy – historia bez końca”, który zainauguruje cykl.

„PAMIĘĆ KRESÓW” to nowy cykl spotkań historycznych, który chcemy poświęcić Polskim Kresom, a właściwie pamięci o Kresach, żyjącej w nas, oddziaływującej na naszą rzeczywistość. Bez poznania historii Kresów nie można zrozumieć Polski, bo przecież przez wieki były one Jej częścią, stanowiły o Jej sile i znaczeniu w Europie. Pamięć Kresów, to swoisty pomost łączący dawne i obecne czasy, to nierozerwalny łańcuch pokoleń ludzi walczących o Polskę i o Jej pomyślny rozwój!

Spotkania będą organizowane przez Pruszkowskie Stowarzyszenie Patriotyczne i Muzeum Dulag 121. Pragniemy zaprezentować Państwu najważniejsze wydarzenia dotyczące historii Kresów z okresu I RP, czasu zaborów, II RP oraz czasu II wojny światowej i jej wpływu na losy Polaków zamieszkałych na tych terenach. Pragniemy również zająć się tematami związanymi z szeroko rozumianą kulturą Kresów.

Andrzej Nowak – historyk i publicysta, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego – Kierownik Zakładu Historii Europy Wschodniej na UJ. Od 2011 r. profesor zwyczajny w Instytucie Historii PAN. Specjalizuje się w historii Europy Środkowo-Wschodniej i stosunkach polsko-rosyjskich XIX i XX wieku. Jest członkiem Rady Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, a także Polsko-Rosyjskiej Komisji Historycznej PAN-RAN; Komisji Środkowoeuropejskiej oraz Wschodnioeuropejskiej PAU; kolegium redakcyjnego „Kwartalnika Historycznego” i „Dziejów Najnowszych”. Był redaktorem naczelnym dwumiesięcznika „Arkana”. Autor m.in. Jak rozbić rosyjskie imperium? Idee polskiej polityki wschodniej 1733-1921(1995); Od imperium do imperium. Spojrzenia na historię Europy Wschodniej (2004); Powrót do Polski, (2005); Ab Imperio. Nowe spojrzenia na historię Europy Wschodniej, (2004). Powrót do Polski. Szkice o patriotyzmie po “końcu historii”(2005). Historie politycznych tradycji, (2007). Ofiary, imperia i historycy (od XVIII do XXI wieku),(2009). Ojczyzna Ocalona. Wojna sowiecko-polska 1919-1920 (2010). Od Polski do post-polityki. Intelektualna historia zapaści RP (2010). Czas walki z Bogiem. Kościół na straży wolności Polaków (2011).

Serdecznie zapraszamy.
Wstęp wolny

Skip to content