menu

„Artysta jest organizatorem wyobraźni narodowej” – Opowieść o redaktorach „Sztuki i Narodu”

„Artysta jest organizatorem wyobraźni narodowej” – Opowieść o redaktorach „Sztuki i Narodu”

28 listopada w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie odbył się wykład Pana Piotra Prasuły, poświęcony redaktorom pisma ,,Sztuka i Naród’’.

Spotkanie było ściśle związane z wystawą o tym samym tytule, która została przeniesiona z Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie do Muzeum Starożytnego Hutnictwa z inicjatywy Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie. W trakcie wykładu prelegent przybliżył sylwetki autorów jedynego, ukazującego się regularnie pod niemiecką okupacją miesięcznika. Interesującym wątkiem rozważań wykładowcy były motywy, którymi kierowali się w swych działaniach młodzi pisarze i trudne wybory, które stawiała przed nimi okupacyjna rzeczywistość. Po wykładzie, Pan Piotr Prasuła znalazł również czas na udzielenie odpowiedzi na nurtujące słuchaczy pytania i oprowadził gości po wystawie.

Serdecznie dziękujemy Panu kustoszowi Piotrowi Prasule, wszystkim przybyłym a zwłaszcza najaktywniejszym słuchaczom i komentatorom wystawy.

Galeria fotograficzna

Skip to content