menu

„Ludzie dawnego Pruszkowa” – 2. spacer historyczny na 100- lecie Pruszkowa

„Ludzie dawnego Pruszkowa” – 2. spacer historyczny na 100- lecie Pruszkowa

08 maja 2016
12:00
Pruszków

Drugim ze spacerów organizowanych przez Muzeum Dulag 121 z okazji 100. rocznicy nadania praw miejskich miastu Pruszków będzie spacer śladami zasłużonych pruszkowian. Spacer „Ludzie dawnego Pruszkowa” rozpocznie się o godzinie 12. w niedzielę 8 maja 2016 roku przed dworcem PKP Pruszków. Poprowadzi go Szymon Kucharski, znawca i pasjonat historii Pruszkowa.

Trasa spaceru prowadzić będzie śladami osób znanych i zasłużonych dla społeczności miasta, m. in.: Stanisława Majewskiego założyciela fabryki ołówków, Tadeusza Żenczykowskiego prawnika, najmłodszego posła na Sejm II RP (1938-39) czy Henryka Krzyczkowskiego, znanego kronikarza historii miasta. Podczas spaceru będzie można dowiedzieć się, gdzie swój zakład fotograficzny miał autor najstarszych znanych pocztówek z widokami miasta, gdzie mieszkał Józef Kwasiborski, wiceburmistrz Pruszkowa, właściciel drukarni, redaktor i wydawca przedwojennej pruszkowskiej prasy, kto podczas wojny ukrywał kierownika Fabryki Ultramaryny Karola Siemiatycza. Przewidywany czas spaceru to 2,5 godziny.

Spacery na stulecie Pruszkowa to seria spacerów po Pruszkowie, na które złożą się cykl 10 spacerów historycznych, organizowanych przez Muzeum Dulag 121 oraz cykl 6 spacerów fotograficznych, organizowanych przez Stowarzyszenie Forum Pruszków.

Program spacerów historycznych

Spacer 1. „Jak powstawał Pruszków”, 24 kwietnia, godz. 12 – poprowadzi Szymon Kucharski, miejsce zbiórki: Park Bersohna przy PKP Pruszków (róg ul. Kościuszki i ul. Sienkiewicza).

Spacer 2. „Ludzie dawnego Pruszkowa”, 8 maja, godz. 12 – Szymon Kucharski, miejsce zbiórki: przed dworcem PKP Pruszków.

Spacer 3. „Rowerem po starym Żbikowie”, 14 maja, godz. 17 – rowerowy spacer w ramach „Nocy Muzeów” po najstarszej części miasta Pruszkowa poprowadzi Agata Gołąb, miejsce zbiórki: Muzeum Dulag 121.

Spacer 4. „Przemysłowy Pruszków”, 21 maja, godz. 14:30 – poprowadzi Agata Gołąb, miejsce zbiórki: przed wejściem do Pałacyku „Sokoła”.

Spacer 5. „Tworki”, 4 czerwca, godz. 12 – spacer po terenie tworkowskiego szpitala poprowadzi dr Maria Pałuba, miejsce zbiórki: główna brama szpitala tworkowskiego.

Spacer 6. „Co zostało po pruszkowskich Żydach? ”, 18 czerwca, godz. 12 – spacer po żydowskim Pruszkowie poprowadzi Marian Skwara, miejsce zbiórki: przed dawnym domem Rozenowicza, ul. Stalowa 3.

Spacer 7. „Warsztaty Kolejowe”, 19 czerwca, godz. 12 – spacer poprowadzi Szymon Kucharski, miejsce zbiórki: Muzeum Dulag 121.

Spacer 8. „I wojna światowa w Pruszkowie”, 2 lipca, godz. 12 – spacer poprowadzą Jacek Zegarłowicz i Aleksandra Wojda, miejsce zbiórki: przed budynkiem PKP Pruszków.

Spacer 9. „Okupacja w Pruszkowie”, 3 września, godz. 12 – spacer poprowadzi Agata Gołąb, miejsce zbiórki: przy stacji WKD Pruszków.

Spacer 10. „Potuliccy”, 24 września, godz. 14:00 – spacer poprowadzi Maciej Boenisch (spacer wspólny dla cyklu historycznego i fotograficznego), miejsce zbiórki: plac przed Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego

Skip to content