menu

„Kresowe Rody”

12 czerwca 2016
17:00
Muzeum Dulag 121

Zapraszamy na kolejne spotkanie z organizowanego wspólnie z Pruszkowskim Stowarzyszeniem Patriotycznym cyklu „Pamięć Kresów”, które odbędzie się 12 czerwca 2016 roku o godzinie 17. w siedzibie Muzeum Dulag 121 przy ul. 3 Maja 8A w Pruszkowie. Tym razem gościć będziemy historyka dr. Tomasza Mleczka z prelekcją „Kresowe Rody”.

Tematem spotkania, które zainteresuje z pewnością także gości cyklu „Nasze Korzenie”, będą historie szlacheckich rodów kresowych. Doktor Tomasz Mleczek opowie o skomplikowanej materii, jaką jest badanie ich rodowodów, m.in. o tym, czym szlachta z Ukrainy i z Wielkiego Księstwa Litewskiego różniła się od pozostałej szlachty Rzeczypospolitej Obojga Narodów; kim był kniaź i czy jego tytuł oznaczał to samo, co książę oraz dlaczego dawne tytuły zaczęły zanikać. Nasz gość opowie także o tym, skąd wzięła się potęga mającej znaczny wpływ na politykę I Rzeczpospolitej magnaterii ruskiej.

Doktor Tomasz Mleczek – historyk wojskowości i bronioznawca średniowiecza i epoki nowożytnej, historyk gospodarczy średniowiecza. Pracuje jako kustosz w Gabinecie Genealogiczno-Heraldycznym w Muzeum Zamku Królewskiego, gdzie opracowuje archiwalne zbiory dotyczące tej tematyki. Czynny rekonstruktor historyczny okresu grunwaldzkiego (Grupa fechtunku historycznego Milites – alraunae), instruktor Krav Maga i Israel Combat System.

Wstęp bezpłatny.

Zapraszamy!

Skip to content