menu

Nowa lekcja w Muzeum Dulag 121 – Proces Szesnastu

Nowa lekcja w Muzeum Dulag 121 – Proces Szesnastu

Proces 16 przywódców Polskiego Państwa Podziemnego jest wydarzeniem mocno związanym z historią Pruszkowa, gdzie 27 i 28 marca 1945 r. NKWD podstępnie aresztowało i wywiozło do Moskwy przedstawicieli Polskiego Państwa Podziemnego. W trakcie lekcji uczniowie zapoznają się
z dokumentami, zdjęciami i innymi materiałami związanymi z tamtymi wydarzeniami. Dzięki wykonywanej pracy poznają także kulisy dyplomatycznych zabiegów państw Zachodu, Polskiego Rządu na uchodźctwie i ZSRR,
które towarzyszyły moskiewskiej rozprawie.

Lekcje będą prowadzone od poniedziałku do piątku w siedzibie Muzeum Dulag 121 od 9:00 do
15.00. Istnieje też możliwość zamówienia przez szkołę lekcji wyjazdowej. Czas trwania zajęć to 1,5 godziny. Lekcje przewidziane są dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a sposób
ich prowadzenia i przedstawiane treści dostosowane są do wieku uczniów. Koszt lekcji muzealnej wynosi 50 zł + koszt biletu ulgowego dla każdego ucznia (4zł), nauczyciel i opiekunowie – wstęp wolny. W przypadku
muzealnej lekcji wyjazdowej szkoła ponosi tylko koszt lekcji w wysokości 50 zł oraz koszty dojazdu prowadzącego. W tym przypadku wskazane jest udostępnienie przez szkołę na potrzeby lekcji rzutnika i komputera. Prosimy
o zgłoszenie lekcji co najmniej na tydzień przed planowanym terminem pod numerem telefonu (22) 758 86 63 lub mailowo: dulag@dulag121.pl.

Skip to content