menu

„Proces Szesnastu” – wykład dr. Waldemara Grabowskiego

„Proces Szesnastu” – wykład dr. Waldemara Grabowskiego

17 czerwca 2016
17:00
Muzeum Dulag 121

W związku z 71. rocznicą Procesu Szesnastu Przywódców Polskiego Państwa Podziemnego, który odbył się w dniach 17-21 czerwca 1945 roku w Moskwie, Muzeum Dulag 121 zaprasza 17 czerwca o godzinie 17:00 na wykład, zatytułowany „Proces Szesnastu”, który wygłosi dr Waldemar Grabowski z Instytutu Pamięci Narodowej.

Podczas wykładu poznamy sytuację Polskiego Państwa Podziemnego w pierwszych miesiącach 1945 roku oraz politykę Związku Sowieckiego wobec konspiracyjnych struktur w kraju i Rządu RP w Londynie. Najważniejszymi zagadnieniami poruszonymi przez wykładowcę będą oczywiście: samo aresztowanie Szesnastu w Pruszkowie, śledztwo prowadzone w moskiewskich więzieniach oraz pokazowy, polityczny proces przeprowadzony przed Kolegium Wojskowym Sądu Najwyższego ZSRR w Moskwie. Przybliżone zostaną również polityczne skutki tych wydarzeń i ich rola w procesie przejmowanie władzy nad Polską przez Związek Sowiecki. Wykład połączony będzie z przygotowaną przez prowadzącego prezentacją multimedialną, w której zaprezentowane zostaną reprodukcje dokumentów związanych z Procesem Szesnastu.

Waldemar Grabowski (ur. 1957), doktor habilitowany nauk historycznych, od 2001 r. główny specjalista w Biurze Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Specjalizuje się w badaniach nad Polskim Państwem Podziemnym (1939-1945) oraz szerzej problematyką udziału Polski i Polaków w II wojnie światowej. Przewodniczący Komisji Ekspertów programu badawczo-dokumentacyjnego „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką 1939-1945”. Autor publikacji: „Polska Tajna Administracja Cywilna 1940-1945” (Warszawa 2003); „Polska Agencja Telegraficzna 1918-1991” (Warszawa 2005); „Protokoły posiedzeń Komitetu dla Spraw Kraju” (cz. 1: 1939-1941, Warszawa 2008); „Szefostwo Biur Wojskowych Komendy Głównej Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej” (Warszawa 2011).

Skip to content