menu

Nowe lekcje i warsztaty Muzeum Dulag 121

Nowe lekcje i warsztaty Muzeum Dulag 121

Zapraszamy do skorzystania z nowych lekcji muzealnych w naszej ofercie.

1. „Pruszków w czasach Wielkiej Wojny”. W związku z przypadającą 11 listopada rocznicą zakończenia I wojny światowej, Muzeum Dulag 121 przygotowało lekcję mającą na celu przybliżenie młodzieży wyzwań i problemów, wobec których stanął Pruszków w czasie tego konfliktu. W trakcie zajęć uczniowie dowiedzą się m.in. w jaki sposób miasto i jego okolice ucierpiały w wyniku starć wrogich wojsk, w jakim stopniu te walki odcisnęły piętno na pruszkowskim przemyśle, a także jak działania militarne wpłynęły na różne aspekty codziennego życia mieszkańców Pruszkowa w czasie I wojny światowej. Uczniowie nie tylko poznają historię wojennych wydarzeń, ale mając do dyspozycji różne rodzaje źródeł będą mogli podjąć próbę samodzielnego opisania tamtych wydarzeń.

2. Warsztaty „Mapa Powstania Warszawskiego” to zajęcia mające na celu lepsze poznanie i zrozumienie wydarzeń, które miały miejsce w Warszawie od 1 sierpnia do 2 października 1944 r. W trakcie zajęć uczniowie zapoznają się ze źródłami historycznymi i materiałami związanymi z tamtymi wydarzeniami. Będą też mieli możliwość wcielenia się w rolę strategów i opracowania własnych planów dotyczących przebiegu Powstania, wykorzystując m.in. historyczne mapy i plany okupacyjnej Warszawy. Dzięki wykonywanym zadaniom poznają m.in. sieć warszawskich kanałów i najważniejsze punkty strategiczne miasta a także miejsca ważniejszych walk powstańczych.

3. 12 września 1939 roku pod Brwinowem, Ołtarzewem i Błoniem rozegrała się bitwa pomiędzy oddziałami 36 Pułku Legii Akademickiej a niemiecką 4 Dywizją Pancerną. Lekcja muzealna „Bitwa pod Brwinowem” przybliża przyczyny, przebieg i skutki tego wydarzenia. W trakcie zajęć uczniowie dowiedzą się m.in. jak wyglądało strategiczne położenie wojsk polskich i niemieckich, jak przebiegały walki według opisu naocznych świadków, a także jakim uzbrojeniem dysponowały walczące strony. Dostaną też do wykonania zadania m.in. oznaczenie na mapie położenia i ruchów wojsk na podstawie dostępnych źródeł. Będą też mieli szansę ocenić wpływ bitwy na przebieg całej wojny obronnej 1939 r. Bitwa pod Brwinowem to nie tylko starcie wrogich sobie oddziałów, to także dramat ludności cywilnej. Uczniowie, na podstawie relacji będą mogli samodzielnie odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu ta bitwa odcisnęła piętno na życiu zwykłych mieszkańców Brwinowa.

Lekcje i warsztaty będą prowadzone od poniedziałku do piątku w siedzibie Muzeum Dulag 121 w godzinach od 9:00 do 15.00. Czas trwania zajęć to 1,5 godziny. Zostały one przygotowane w wersjach dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Sposób ich prowadzenia i przedstawiane treści dostosowano do wieku uczniów.

Koszt lekcji muzealnej wynosi 50 zł + koszt biletu ulgowego dla każdego ucznia (4zł), nauczyciel i opiekunowie – wstęp wolny.

Istnieje też możliwość przeprowadzenia lekcji wyjazdowej przez pracownika Muzeum Dulag 121 w szkole. W przypadku lekcji wyjazdowej szkoła ponosi tylko koszt lekcji w wysokości 50 zł oraz koszty dojazdu prowadzącego. W tym przypadku prosimy o udostępnienie przez szkołę na potrzeby lekcji rzutnika i komputera.

Prosimy o zgłoszenie lekcji co najmniej na tydzień przed planowanym terminem pod numerem telefonu (22) 758 86 63 lub przez e-mail: dulag@dulag121.pl

Skip to content