menu

Dziedzictwo przyrody nieożywionej w Pruszkowie

Dziedzictwo przyrody nieożywionej w Pruszkowie

09 września 2017
16:00
Park Bersohna (skwer przy dworcu PKP Pruszków)

W ramach 25. Europejskich Dni Dziedzictwa, w których Powiat Pruszkowski bierze udział, zapraszamy na spacer poświęcony geointerpretacji obiektów przyrody nieożywionej na terenie Pruszkowa. Edukacyjny spacer historyczny zatytułowany „Dziedzictwo przyrody nieożywionej w Pruszkowie” poprowadzą prof. Maria Górska-Zabielska i dr Ryszard Zabielski.

Podczas spaceru mowa będzie o czasach, kiedy na  terenie obecnego Pruszkowa rozprzestrzeniała się pokrywa grubego lodu oraz o procesach geologicznych, które w głównej mierze odpowiedzialne były za dzisiejszy kształt tutejszej rzeźby terenu. Nie zabraknie również informacji o geologicznych osadach i ich zróżnicowanej genezie oraz o formach ich występowania. Prowadzący wytłumaczą uczestnikom spaceru i zinterpretują genezę wszystkich tych form przyrody nieożywionej, które świadczą o przeszłości geologicznej miasta. Teren obecnego Pruszkowa cechuje bogata georóżnorodność, dzięki której istnieje potencjał do kształtowania interesującego wizerunku miasta oraz jego zrównoważonego rozwoju.

Czas: 9.09.2017 (sobota), godzina 16.00
Miejsce zbiórki: Park Bersohna (skwer przy dworcu PKP Pruszków)

Spacer przebiegać będzie na trasie:

 1. Głaz narzutowy na Park Bersohna
 2. Głaz narzutowy przed budynkiem ZUSu, ul. Stalowa
 3. Stare kamienice tzw. „Dzielnicy Milionerów” zbudowane z cegły
 4. Głaz narzutowy przed budynkiem Zespołu Szkół Ogólnokszt. i Sport. w Pruszkowie, ul. Gomulińskiego 2
 5. Ujęcie wody z pokładów oligoceńskich, ul. Jasna
 6. Głaz narzutowy przy ul. Prusa, na wysokości ul. Lalki
 7. Niewielkie stawy w Parku Żwirowisko czyli dawne „glinianki hrabiego”
 8. Gabiony w Parku Żwirowisko (dawnych glinianki hr. Potulickiego)
 9. Ujęcie wody z pokładów czwartorzędowych przy ul. Prusa
 10. Ściany zewnętrzne budynku Starostwa Powiatowego (S)
 11. Grota Matki Bożej Niepokalanie Poczętej przed kościołem Św. Kazimierza
 12. Plac Jana Pawła II (trzy głazy narzutowe, w tym jedyny w powiecie pruszkowskim pomnik przyrody nieożywionej)
 13. Dawne stawy rybne hr. Potulickiego w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu.
Skip to content