menu

Pruszkowski Tydzień z Niepodległą za nami

Pruszkowski Tydzień z Niepodległą za nami

Wydarzenia zorganizowane w ramach Pruszkowskiego Tygodnia z Niepodległa za nami. Do końca listopada w Parku Kościuszki dostępna będzie jeszcze wystawa, którą prezentujemy w postawionym koło Pałacyku Sokoła Fotoplastykonie. Zapraszamy także do wzięcia udziału w konkursowej fotozagadce umieszczonej w „Pruszkowskiej Niepodległej”, a także do pobierania okolicznościowych materiałów: jednodniówki rocznicowej, Pruszkowskiego Spacerownika Niepodległościowego oraz pocztówek niepodległościowych na podstronie Pruszkowska Niepodległa.

Pragniemy także gorąco podziękować za zaangażowanie i włożoną pracę partnerom projektu: Książnicy Pruszkowskiej za ufundowanie nagród  konkursowych oraz udostępnienie fotografii ze swoich zbiorów, Młodzieżowemu Domowi Kultury „Pałacyk” za zorganizowanie wspaniałych warsztatów międzypokoleniowych i udostępnienie sali na niedzielny koncert, Pruszkowskiemu Stowarzyszeniu Patriotycznemu za przygotowanie wystawy o historii  „Początki Mechaników”, Fundacji Koncept Kultura za użyczenie fotoplastykonu, Fundacji Archeoconcept za zorganizowanie fantastycznej gry miejskiej oraz Strzelcom Rzeczypospolitej za pomoc w kolportażu jednodniówki „Pruszkowska Niepodległa”.

Serdecznie dziękujemy za obecność i zapraszamy do obejrzenia fotorelacji przygotowanej przez Piotra Tomaszewskiego:

 

Warsztaty w MDK „Pałacyk” (28 X, 4 XI, 8 XI 2017)

Lekcje niepodległościowe (6-10 XI 2017)

Spacery historyczne (4, 5 XI 2017)

 

Wykłady i spotkania (4, 10, 11 XI 2017)

Gra miejska „Mała, wielka historia Pruszkowa” (12 XI 2017)

Koncert „Od niepodległej do niepodległej” (12 XI 2017)

Projekt Muzeum Dulag 121 „Pruszkowski Tydzień z Niepodległą” dofinansowany został ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Skip to content