menu

Exodus ludności Warszawy po upadku powstania sierpniowego 1944

Exodus ludności Warszawy po upadku powstania sierpniowego 1944

04 lutego 2018
15:00
Muzeum Dulag 121

16 stycznia 1945 roku przestał istnieć obóz Dulag 121, przez który przeszło około 650 tysięcy wypędzonych warszawiaków i ludności miejscowości podwarszawskich, i rozpoczął się długi i trudny proces powrotu z przymusowej poniewierki. Zapraszamy na wykład dotyczący cywilnej ludności powstańczej Warszawy, który odbędzie się 4 lutego o godzinie 15 w Muzeum Dulag 121. Gościem Muzeum Dulag 121 będzie prof. Kazimierz Przybysz, autor książki „Krajobrazy poniewierki. Zachowania społeczeństwa polskiego wobec exodusu ludności Warszawy 1944”.

Podczas wykładu prof. Kazimierz Przybysz poruszy zagadnienia związane z losami cywilnej ludności Warszawy, zarówno w czasie Powstania Warszawskiego jak i podczas okresu popowstaniowego, a także omówi sytuację cywilów w Warszawie: realia i warunki ich codziennego życie w rejonach miasta zajętych przez Powstańców, ale także politykę Niemców wobec warszawiaków na terenach zajmowanych przez wojska niemieckie – od masowych egzekucji do systematycznych wysiedleń poprzez zorganizowane naprędce punkty zborne i obozy przejściowe. Exodus warszawiaków i funkcjonowanie obozu Durchgangslager 121 będą kolejnymi tematami poruszonym podczas spotkania. W czasie wykładu nie zabraknie również informacji o tym, jak społeczeństwo polskie reagowało na kolejne fale warszawiaków przymusowo wysyłanych w krakowskie, świętokrzyskie, łowickie i inne tereny centralnej i południowej Polski, w tym o zaangażowaniu społeczeństwa polskiego, AK-owców i konspiracyjnych polskich partii politycznych w organizację pomocy dla wysiedlonych.

Prof. dr hab. Kazimierz Przybysz – profesor zwyczajny w Instytucie Nauk Politycznych UW oraz w Akademii Leona Koźmińskiego. W latach 1993-1997 podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, w latach 2002-2004 sekretarz Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Jego zainteresowania badawcze obejmują zachowania i postawy polityczne, dzieje polskiej myśli politycznej i ruchów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ruchu ludowego. Autor takich publikacji jak: „Konspiracyjny ruch ludowy na Mazowszu 1939-1945” (1977), Chłopi polscy wobec okupacji hitlerowskiej 1939-1945. Zachowania i postawy polityczne na terenach Generalnego Gubernatorstwa (1983), Bataliony Chłopskie. T. 1-3 (1985-1986, wspólnie z A. Wojtasem), Polska myśli polityczna 1939-1945. Zarys problematyki (2000), „Partie polityczne Polski Podziemnej” (2006) oraz „Krajobrazy poniewierki Zachowania społeczeństwa polskiego wobec exodusu ludności Warszawy 1944” (2017).

Skip to content