menu

„Wszystko zwyczajnie” – Stawisko Iwaszkiewiczów w czasie wojny i pokoju

„Wszystko zwyczajnie” – Stawisko Iwaszkiewiczów w czasie wojny i pokoju

14 stycznia 2018
15:00
Muzeum Dulag 121

Muzeum Dulag 121 serdecznie zaprasza na spotkanie poświęcone postaci Jarosława Iwasziewicza i jego działalności w czasie II wojny światowej. Naszym gościem będzie dr Radosław Romaniuk, autor biografii pisarza zatytułowanej Inne życie, której drugi tom ukazał się właśnie nakładem wydawnictwa Iskry. Zapraszamy do siedziby Muzeum przy ul. 3 Maja 8a w niedzielę, 14 stycznia na godz. 15.00.

W czasie II wojny światowej Anna i Jarosław Iwaszkiewiczowie czynnie zaangażowali się w życie konspiracyjne, m.in. udzielając pomocy materialnej i schronienia osobom poszukiwanym, a w szczególności przedstawicielom środowisk artystycznych. Stawisko stało się dla ludzi kultury azylem – miejscem, gdzie mogli odetchnąć od trudów okupacyjnego życia. Podczas Powstania Warszawskiego schronienie w posiadłości Iwaszkiewiczów znajdowali uchodźcy z Warszawy oraz osoby wyprowadzone z obozu przejściowego w Pruszkowie, wśród nich wiele osób z polskiego środowiska artystycznego i literackiego uratowanych m.in. dzięki działalności Eryka Lipińskiego, który był w stałym kontakcie z Jarosławem Iwaszkiewiczem. W sumie w okresie od sierpnia 1944 r. do stycznia 1945 r. w Stawisku schronienie i opiekę znalazło kilkadziesiąt osób. Literaturoznawca dr Radosław Romaniuk, autor dwutomowej biografii Iwaszkiewicza Inne życie opowie o życiu Stawiska – rezydencji w której Iwaszkiewiczowie mieszkali od 1927 roku aż do śmierci, w trakcie II wojny światowej i w latach powojennych.

Radosław Romaniuk (ur. 1975) – literaturoznawca, edytor, doktor nauk humanistycznych. Autor tomu szkiców poświęconych myśli filozoficzno-religijnej Lwa Tołstoja Dramat religijny Tołstoja (2004), zbioru esejów biograficznych One (wyd. 1 2006, wyd. 2 2014), wielu artykułów dotyczących literatury polskiej i rosyjskiej oraz twórczości i biografii Jarosława Iwaszkiewicza. Jest współautorem opracowania edytorskiego dwóch tomów Dzienników tego pisarza i jego Listów do córek oraz autorem opracowania i edytorem korespondencji z Konstantym A. Jeleńskim i Teresą Jeleńską, esejów Dziedzictwo Chopina i szkice muzyczne, Rachunki włóczęgi. Felietony i szkice podróżnicze, zbioru Struny ziemi. Przekłady poetyckie i listów Czesława Miłosza i Konstantego A. Jeleńskiego. Pierwszy tom Innego życia. Biografii Jarosława Iwaszkiewicza ukazał się w 2012 i został wyróżniony przez miesięcznik „Nowe Książki” nagrodą dla książki roku. W grudniu 2017 roku nakładem wydawnictwa „Iskry” wyszedł tom 2 i ostatni.

Skip to content