menu

Klub Bardzo Młodego Historyka powraca 3 lutego!

Klub Bardzo Młodego Historyka powraca 3 lutego!

Podczas spotkań Klubowicze w wieku od 7 do 12 lat będą mogli poznać tajemnice przeszłości, biorąc udział w warsztatach, konkursach, animacjach oraz grach i zabawach historycznych. Wehikuł czasu już grzeje silniki na sobotę!

Zajęcia KBMH odbywać się będą w każdą sobotę, w godzinach 10:00 – 12:00.

W programie zajęć Klubu Bardzo Młodego Historyka na uczestników czekają m. in.:

  • zajęcia interdyscyplinarne służące zrozumieniu działań podejmowanych przez ludzi żyjących w przeszłości,
  • warsztaty plastyczne pozwalające na artystyczną ekspresję,
  • gry i zabawy edukacyjne przybliżające wydarzenia z przeszłości,
  • opowieści i pokazy slajdów dotyczące historii lokalnej oraz historii Polski i świata,
  • zajęcia animacyjne „oswajamy historyczne koniki” – planowane działania sprzyjać będą rozwijaniu indywidualnych zdolności oraz zainteresowań uczestników zajęć.

Zajęcia klubowe organizowane przez Muzeum Dulag 121 są bezpłatne.

Klub prowadzi animatorka Agnieszka Terpiłowska.

Zapraszamy serdecznie.

Zgłoszenia udziału dziecka do prosimy kierować do Muzeum Dulag 121 mailowo na adres edukacja@dulag121.pl lub telefonicznie 22 758 86 63. Liczba miejsc ograniczona.

Skip to content