menu

„Moje wczoraj” – spotkanie autorskie z panem Janem Eljaszewiczem – pruszkowianinem i byłym więźniem obozu Dulag 121

„Moje wczoraj” – spotkanie autorskie z panem Janem Eljaszewiczem – pruszkowianinem i byłym więźniem obozu Dulag 121

24 lutego 2018
15:00
Muzeum Dulag 121

Muzeum Dulag 121 i Książnica Pruszkowska zapraszają na spotkanie z Janem Eljaszewiczem – pruszkowianinem, byłym więźniem obozu Dulag 121 i autorem książki „Moje Wczoraj”. Spotkanie odbędzie się 24 lutego o godz. 15. w Muzeum Dulag 121.

Pan Jan Eljaszewicz przeżył Powstanie Warszawskie na Górnym Czerniakowie. Jego ojciec brał udział w walkach powstańczych, natomiast on jako dziecko, razem z mamą, ukrywał się w czerniakowskich piwnicach.  Po upadku powstania zostali przepędzeni na Dworzec Zachodni, skąd przewieziono ich do obozu w Pruszkowie. Po 5 dniach pobytu w Dulagu 121 zostali przetransportowani do szpitala w Grodzisku Mazowieckim, a na początku 1945 r. wraz z nim ewakuowani. W okolicach Tomaszowa Mazowieckiego udało im się uciec i dostać do rodziny w Milanówku. Swoje wspomnienia Pan Eljaszewicz spisał w książce „Moje Wczoraj” wydanej w 2017 r.

Wspólnie z Książnicą Pruszkowską zapraszamy na spotkanie autorskie, podczas którego opowie on o  swoich wojennych losach, pobycie w obozie Durchgangslager 121, a także o zaangażowaniu w budowę pomnika upamiętniającego więźniów pruszkowskiego obozu.

Jan Eljaszewicz (ur. 29.10.1941 r. w Warszawie) – były więzień obozu Dulag 121. Po wojnie wieloletni pracownik ZNTK w Pruszkowie m.in. na stanowisku Kierownika Oddziału Spraw Obronnych oraz komendanta Zakładowej Straży Pożarnej. Współtwórca pomnika znajdującego się na terenie dawnego obozu Dulag 121. Przez lata aktywny działacz społeczny – m.in. przewodniczący Zarządu Powiatowego Klubu HDK, wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Komisji Krwiodawstwa, członek stołecznego zarządu PCK i przewodniczący powiatowego zarządu PCK w Pruszkowie, członek Ligi Obrony Kraju, gdzie przez wiele kadencji był skarbnikiem i sekretarzem Zarządu Powiatowego i Prezesem Zakładowego Koła LOK. Kierownik sekcji piłki nożnej w klubie sportowym „Znicz”. Autor książki „Z dziejów ruchu sportowego w Pruszkowie w latach 1916-1974”(2015).

Skip to content