menu

„Żołnierze wyklęci” – historia żołnierzy podziemia niepodległościowego 1944-1956. Spotkanie dla szkół ponadpodstawowych.

„Żołnierze wyklęci” – historia żołnierzy podziemia niepodległościowego 1944-1956. Spotkanie dla szkół ponadpodstawowych.

28 lutego 2018
12:00
Muzeum Dulag 121

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych zapraszamy na spotkanie poświęcone historii żołnierzy podziemia niepodległościowego w Polsce po zakończeniu II wojny światowej. 28 lutego o godz. 12. gościem Muzeum Dulag 121 będzie pracownik Instytutu Pamięci Narodowej, dr Mariusz Bechta.

Dr Mariusz Bechta przybliży historię walki zbrojnej antykomunistycznego  podziemia niepodległościowego w Polsce w latach 1944-1956. Przedstawione zostaną  najważniejsze działania organizacji podziemnych nurtów: poakowskiego (m.in. Armia Krajowa Obywatelska, Delegatura Sił Zbrojnych na Kraj oraz Wolność i Niezawisłość) oraz  narodowego (Narodowa Organizacja Wojskowa). Obraz sytuacji w Polsce w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej zostanie uzupełniony poprzez zaprezentowanie sowieckiej okupacji i terroru NKWD wobec ludności polskiej wspierającej żołnierzy podziemia w walce z komunistami. Spotkanie zakończy przedstawienie bilansu walk zbrojnego podziemia w kontekście wprowadzenia władzy komunistycznej w Polsce.

Dr Mariusz Bechta – historyk i publicysta, pracownik naukowy Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Warszawie. Zajmuje się historią polityczną Polski w XX wieku. Autor takich książek jak: „Między Bolszewią a Niemcami. Konspiracja polityczna i wojskowa Polskiego Obozu Narodowego na Podlasiu w latach 1939–1952” (Warszawa 2009) oraz wraz z dr Wojciechem Muszyńskim „Przeciwko Pax Sovietica. Narodowe Zjednoczenie Wojskowe i struktury polityczne ruchu narodowego wobec reżimu komunistycznego 1944–1956 (Warszawa 2017).

Skip to content