menu

„Życie poświęciłam badaniu wojennych wspomnień” – spotkanie z prof. Hanną Ulatowską

„Życie poświęciłam badaniu wojennych wspomnień” – spotkanie z prof. Hanną Ulatowską

21 lipca 2018
17:00
Muzeum Dulag 121

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z profesor Hanną Ulatowską – byłym więźniem obozów Dulag 121 i Auschwitz, specjalistą od neurolingwistyki i badaczem przeżyć osób, które jako dzieci bądź dorośli przeszli przez obóz koncentracyjny Auschwitz. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Muzeum Dulag 121 przy ul. 3 Maja 8 A w sobotę 21 lipca o g. 17.

Profesor Hanna Ulatowska, goszcząca obecnie w Polce, opowie o swoich wojennych przeżyciach – o wojennych latach, które jako dziecko przeżyła w Warszawie, Powstaniu Warszawskim, wypędzeniu do obozu Dulag 121, wywiezieniu do Auschwitz i ucieczce razem z rodziną z obozu.

Ta część mego życia – wspominała w jednej z rozmów – jest udokumentowana głównie w archiwach uniwersyteckich II wojny światowej w Stanach Zjednoczonych zarówno z powodu prywatności jak i mego zachowania tzw. „powojennej ciszy” szczególnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie mieszkam.

Obok osobistych wspomnień prof. Ulatowska przedstawi także wyniki swoich neurolingwistycznych badań.

Prezentacja wojennych przeżyć, ale głównie z mego punktu widzenia, jako świadka oraz badacza narracji przeżyć dzieci i dorosłych więźniów Auschwitz, w ciągu ostatnich 20 lat, stanowi to, co uważam za godne przedstawienia. To w tym okresie życia przejawia się refleksja, zrozumienie i akceptacja tego, co się przeżyło i tego co ważne dla przyszłych pokoleń, gdy świadków już nie będzie.

Hanna Ulatowska jest profesorem neurolingwistyki na University of Texas w Dallas. Jej badania dotyczą afazji, demencji oraz procesu starzenia w stopniu zaawansowanym, a także pamięci zbiorowej, autobiograficznej i emocjonalnej – zwłaszcza u osób z traumą wojenną. Jest honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego. Otrzymała Nagrodę Copernicus 2010 i została wyróżniona tytułem Champion of Diversity przez Biuro Różnorodności i Zaangażowania Społecznego University of Texas.

Skip to content