menu

Martyrologia mieszkańców polskich wsi podczas II wojny światowej

Martyrologia mieszkańców polskich wsi podczas II wojny światowej

01 września 2018
17:00
Muzeum Dulag 121

W sobotę, 1 września, o godz. 17., zapraszamy na spotkanie poświęcone martyrologii mieszkańców polskich wsi podczas II wojny światowej. Naszym gościem będzie dr Katarzyna Jedynak z Muzeum Wsi Kieleckiej – autorka wystawy „817. Poznaj tę historię”.

Ponad 800 wsi, które znajdują się dzisiaj w granicach Polski, podczas II wojny światowej zostało dotkniętych różnymi formami represji ze strony Niemców. Okupant niemiecki ustanowił system, którego celem była eksploatacja gospodarcza kraju, zdławienie życia narodowego oraz objęcie kontrolą każdej sfery aktywności obywateli. Jedną z najbardziej brutalnych akcji represyjnych były pacyfikacje wsi, które dotknęły setek wsi i dziesiątek tysięcy ludzi.
Autorka goszczącej w Muzeum Dulag 121 wystawy „817. Poznaj tę historię” dr Katarzyna Jedynak przedstawi różnorodne formy represji stosowanych wobec mieszkańców polskich wsi, a także rolę upamiętniania ofiar II wojny światowej przyjętą przez Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, będącego oddziałem Muzeum Wsi Kieleckiej.

Katarzyna Jedynak – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii; absolwentka Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach; adiunkt w Muzeum Wsi Kieleckiej – Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie. W swojej pracy naukowej zajmuje się aktywnością społeczną ziemiaństwa w centralnych województwach II Rzeczypospolitej. Bada również działania represyjne okupantów niemieckiego i sowieckiego na wsi polskiej podczas II wojny światowej. Autorka książki „Broel-Platerowie z Białaczowa. Losy rodziny w XIX i XX w.” (Końskie, 2013), artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz szeregu wystaw i ekspozycji muzealnych, współautorka portalu www.martyrologiawsipolskich.pl

Skip to content