menu

Zmarł Dh. Tadeusz Jaros

Zmarł Dh. Tadeusz Jaros

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 8 września br. w wieku 99 lat zmarł Druh Tadeusz Jaros, wybitny działacz ruchu harcerskiego w Pruszkowie, weteran września 39 roku, zasłużony członek konspiracji i niestrudzony strażnik pamięci o tragicznej przeszłości Polski. Brał aktywny udział w budowaniu struktur „Szarych Szeregów” w Pruszkowie i kierował wieloma akcjami tej formacji, organizował uzbrojenie dla powstańców warszawskich oraz żywność dla ludności cywilnej Warszawy przebywającej w obozie Dulag 121. Po zakończeniu wojny aktywnie przeciwstawiał się reżimowi komunistycznemu, między innymi poprzez działalność w harcerstwie.  Napisał wiele książek i broszur poświęconych historii Polski – w szczególności dziejów harcerstwa na terenie Piastowa i Pruszkowa, które następnie przekazywał wszystkim okolicznym szkołom i parafiom. Zainicjował budowę pomnika – Mauzoleum Harcerzy Poległych w Powstaniu Warszawskim wystawionego na terenie Cmentarza w Pruszkowie. Opiekował się  mogiłami powstańców styczniowych.

Wszyscy, którzy pragną oddać  hołd człowiekowi będącego wzorem patrioty, mogą wziąć udział we Mszy św. w dniu 14 września br. o godzinie 10:00 , która odbędzie się w Kościele pw. Św. Kazimierza, po czym odbędzie się złożenie ciała na Cmentarzu Parafialnym w Pruszkowie.

Cześć Jego Pamięci

Skip to content