menu

Obchody Dnia Pamięci 2018 – relacja

Obchody Dnia Pamięci 2018 – relacja

W niedzielę 30 września odbyły się coroczne Obchody Dnia Pamięci Więźniów Obozu Dulag 121 i Niosących Im Pomoc, które Patronatem Narodowym w Stulecie Odzyskania Niepodległości objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda. Już po raz drugi jednym z punktów programu Obchodów był Marsz Pamięci, który przeszedł ulicami Warszawy i Pruszkowa. W wydarzeniu wzięło udział kilka tysięcy osób, w tym blisko 600  rekonstruktorów.

W niedziele ulicami Warszawy i Pruszkowa przeszedł Marsz Pamięci „Tędy Przeszła Warszawa”. 600. rekonstruktorów wspólnie z mieszkańcami Warszawy, Pruszkowa i okolic upamiętniło 650 tys. warszawiaków, którzy w trakcie i po Powstaniu Warszawskim byli wypędzani ze stolicy do obozu przejściowego Dulag 121 na pruszkowskim Żbikowie. Obchody w Warszawie rozpoczęły się Mszą Św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, odprawioną przez byłego więźnia obozu Dulag 121 – ks. Stanisława Kicmana. Po Mszy nastąpiło złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod tablicą upamiętniającą „Akcję pod Arsenałem”, skąd wyruszył X Marsz Niepokonanych – pierwsza część Marszu Pamięci „Tędy Przeszła Warszawa”.
Pruszkowska część Obchodów rozpoczęła się Mszą Św. w intencji Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy, po której z Placu przed Kościołem Św. Kazimierza, wyruszył III Marsz Pamięci Więźniów Obozu Dulag 121 i Niosących Im Pomoc. W Marszu szli profesjonalni rekonstruktorzy, ale znaczną jego część stanowili mieszkańcy Powiatu Pruszkowskiego. Udział w Marszu wzięli uczniowie aż 17. szkół z terenu Powiatu.
Każdy z rekonstruktorów miał swoją postać. Była kobieta w ciąży, zagubione rodzeństwo, matka z kilkorgiem dzieci, narzeczeni… Wszyscy wspólnie upamiętnili mieszkańców stolicy, którzy przeżyli gehennę wygnania z walczącego a potem grabionego, burzonego i palonego przez okupanta miasta. Wygłodzeni i przerażeni ludzie byli pędzeni przez płonące miasto. Po długim, wykańczającym marszu docierali do obozu w Pruszkowie, gdzie w skrajnie trudnych warunkach czekali na selekcję, podczas której decydowano o ich dalszych losach.
Marsz Pamięci przeszedł ulicami Pruszkowa na teren dawnego obozu przejściowego, gdzie miała miejsce inscenizacja obozowej segregacji przypominająca te, które odbywały się przed  halą nr 5 w 1944 roku. Rekonstruktorzy odgrywający Niemców dzielili ludzi na zdolnych i niezdolnych do pracy, wyłapywali powstańców, a polskie sanitariuszki pomagały chorym i wycieńczonym ludziom.
Po inscenizacji odbyła się część oficjalna Obchodów. Rozpoczęły ją  słowa Zbigniewa Herberta „A jeśli miasto padnie, a ocaleje jeden, on będzie miasto”. Na uroczystości obecni byli świadkowie historii, którzy przeszli przez obóz w Pruszkowie, kombatanci, a także przedstawiciele władz państwowych i lokalnych, stowarzyszeń, szkół oraz instytucji i oczywiście uczestnicy Marszu.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali w tegoroczne Obchody i wzięli w nich udział.

Dziękujemy współorganizatorom: Powiatowi Pruszkowskiemu, Instytutowi Pamięci Narodowej, Urzędowi Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Fundacji Edukacji Historycznej.

Dziękujemy sponsorom: Warszawskiej Kolei Dojazdowej i firmie Alter Bossar.

Dziękujemy patronom medialnym i wszystkim mediom oraz instytucjom, które włączyły się w promocję tegorocznych Obchodów.

Dziękujemy Szkole Podstawowej nr 98 w Warszawie

Dziękujemy Strzelcom Rzeczypospolitej Polskiej i Harcerzom z Hufca ZHP Pruszków.

Dziękujemy Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach za wypożyczenie rekwizytów.

Dziękujemy Zgromadzeniu Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego z Milanówka.

Dziękujemy Millennium Logistic Parks i Solid.

Dziękujemy Policji i Straży Miejskiej.

Dziękujemy Centrum Kultury i Sportu w Pruszkowie.

Dziękujemy mieszkańcom Warszawy, Pruszkowa i okolicznych miejscowości, którzy wzięli udział w Marszu Pamięci „Tędy Przeszła Warszawa”, w szczególności dziękujemy uczniom szkół z terenu Powiatu:
Zespołowi  Szkolno – Przedszkolnemu w Nowej Wsi,
Szkole Podstawowej nr 5 z Piastowa,
Szkole Podstawowej nr 3 z Piastowa,
Szkole „Promienie” z Nadarzyna,
Zespołowi Szkół Ogólnokształcących w Komorowie,
Szkole Podstawowej nr 2 z Piastowa,
Szkole Podstawowej nr 1 z Piastowa, Szkole Podstawowej nr 1 w Brwinowie,
Szkole Podstawowej w Sękocinie,
Szkole nr 6 w Pruszkowie,
Zespołowi Szkół im F. Nansena w Piastowie,
Liceum Ogólnokształcącemu im T. Zana w Pruszkowie,
Liceum Ogólnokształcącemu im. T. Kościuszki w Pruszkowie,
Zespołowi Szkół nr 1 w Pruszkowie,
Szkole Podstawowej w Młochowie,
Szkole Podstawowej nr 4 w Pruszkowie,
oraz Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Pruszkowie.

Dziękujemy wszystkim grupom rekonstrukcyjnym, które wzięły udział w Marszu Pamięci i Inscenizacji.
GRH LC
Powarsztatowa Grupa Riese
GSH Świdnica
GRH Panzer Lehr
KMH Warszawa
FEH
GRH ŚRÓDMIEŚCIE i OK BRWINÓW
GH Niepodległość
Szare Szeregi
GH Zgrupowanie Radosław
SHKOB DISK
GRH Dzieci Mokotowa
SGO POMORZE
Bastion Grolman
Teatr Stajnia
GRCM Semper Fidelis
GRH LC
FEH

Dziękujemy mieszkańcom Pruszkowa, Warszawy i okolic, którzy razem z nami upamiętnili wypędzoną ludność powstańczej Warszawy.

Skip to content