menu

Rada Pomocy Żydom „Żegota”

16 lutego 2019
15:00
Muzeum Dulag 121

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach Przystanku Historia w Muzeum Dulag 121. 16 lutego o godz. 15. naszym gościem będzie dr Tomasz Roguski – badacz relacji polsko-żydowskich w czasie II wojny światowej, który wygłosi wykład poświęcony historii oraz działalności Rady Pomocy Żydom „Żegota”.

Relacje polsko-żydowskie w okresie II wojny światowej są tematem bardzo ważnym i bardzo skomplikowanym. Realia niemieckiej okupacji doprowadziły do niemal całkowitego odseparowania obu społeczności – ustanowione przez okupantów przepisy zakazywały Polakom i Żydom jakichkolwiek kontaktów pod groźbą śmierci. Jednak w obliczu rozpoczęcia masowej Zagłady ludności żydowskiej pojawili się przedstawiciele polskiego społeczeństwa, który byli gotowi zaryzykować własne życie dla uratowania ofiar niemieckiego terroru. W pomoc Żydom włączyło się także Polskie Państwo Podziemne, które powołało Radę Pomocy Żydom działającą pod kryptonimem „Żegota”.

Dr Tomasz Roguski – pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Warszawie. Zajmuje się opracowywaniem relacji polsko-żydowskich w czasie II wojny światowej.

Skip to content