menu

Czy przy dworcu Warszawa Zachodnia istniały komory gazowe?

Czy przy dworcu Warszawa Zachodnia istniały komory gazowe?

29 czerwca 2019
15:00
Muzeum Dulag 121

29 czerwca o godz. 15. serdecznie zapraszamy do Muzeum Dulag 121 na spotkanie z cyklu Karty Historii poświęcone tematowi obozu KL Warschau. Naszymi gośćmi będą prof. dr hab. Włodzimierz Bojarski oraz Piotr Cieślak – Prezes Komitetu Budowy Pomnika Ofiar Obozu KL Warschau.

Obóz KL Warschau – niemiecki obóz koncentracyjny utworzony w 1943 roku na terenie byłego getta warszawskiego – jest tematem, który wciąż budzi bardzo wiele kontrowersji. Podzielone są zdania historyków na temat jego przeznaczenia i zasad funkcjonowania. Od lat toczy się również spór o to, gdzie był zlokalizowany, jaka była jego wielkość oraz czy na jego terenie znajdowały się komory gazowe. Według przyjętej przez IPN wersji, obóz zajmował obszar pomiędzy ówczesnymi ulicami: Gęsią, Zamenhofa, Okopową, Glinianą, Ostrowską oraz Wołyńską i zamordowano w nim co najmniej 20.000 osób. Więźniami obozu byli Żydzi z różnych krajów Europy, których zmuszano do pracy przy rozbiórce ruin getta, a także przy pozyskiwaniu i segregowaniu wszelkiego wartościowego mienia znajdującego się jeszcze na jego terenie, jak również Polacy – więźniowie polityczni. Obóz oraz przylegające do niego ruiny były także wykorzystywane przez Niemców jako miejsce egzekucji. Masowo rozstrzeliwano tam Polaków – ofiary łapanek na ulicach Warszawy. Są jednak historycy, którzy uważają, w oparciu o zeznania świadków i dowody historyczne, że obóz KL Warschau obejmował o wiele większy obszar, jak również, że w tunelu przy Dworcu Zachodnim gazowano ludzi. Ta kwestia pozostaje wciąż sporna.

Podczas spotkania prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bojarski oraz Piotr Cieślak – prezes Komitetu Budowy Pomnika Ofiar Obozu KL Warschau zaprezentują wyniki kwerend na temat funkcjonowania obozu, a tym samym zabiorą głos w toczącej się debacie historyków na temat KL Warschau. Odpowiedzą na najbardziej nurtujące pytania dotyczące istnienia obozu, a wśród nich – na pytanie o istnienie komór gazowych przy dworcu Warszawa Zachodnia.

Spotkanie jest współorganizowane przez:
Komitet Budowy Pomnika Ofiar Obozu KL Warschau – stowarzyszenie zajmujące się krzewieniem wiedzy i pamięci o ofiarach obozu KL Warschau oraz opieką nad Pomnikiem Ofiar Obozu KL Warschau w Warszawie, który znajduje się w Warszawie na Skwerze Alojzego Pawełka.
Prawo do Prawdy – stowarzyszenie kontynuatorów pamięci o zagładzie Narodu Polskiego zajmujące się obroną miejsc pamięci narodowej takich jak KL Auschwitz, KL Warschau przed zacieraniem prawdy historycznej o nich, a także głoszeniem prawdy historycznej o zagładzie Narodu Polskiego podczas II Wojny Światowej i upowszechnianiem wiedzy historycznej o tamtych czasach wśród młodzieży.

Skip to content