menu

Zmarł Jan Władysław Wińczuk (1933-2020)

Zmarł Jan Władysław Wińczuk (1933-2020)

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 29 kwietnia 2020 r. zmarł Pan Jan Władysław Wińczuk – Żołnierz Szarych Szeregów ps. „Leoś” i zasłużony pracownik szpitala w Tworkach. Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie 6 maja 2020 r. o godz. 12:00 w kościele Św. Kazimierza w Pruszkowie, po czym nastąpi odprowadzenie na cmentarz parafialny. Muzeum Dulag  121 pragnie złożyć rodzinie i bliskim serdeczne wyrazy współczucia.

Pan Jan Wińczuk był jednym z najmłodszych członków drużyny „zawiszaków” działającej w ramach Hufca „Zielony Dąb”. Rodzice Jana Wińczuka byli bardzo mocno zaangażowani w działalność konspiracyjną, dlatego Pan Jan już od 1943 roku brał udział w konspiracji harcerskiej. Dom rodzinnym z niewielkim gospodarstwem rolnym na peryferiach Pruszkowa stał się dla wielu ludzi schronieniem i miejscem, gdzie mogli otrzymać pomoc. Miejsce to szybko stało się jedną z baz „Zielonego Dębu”. Odbywały się tam ćwiczenia terenowe i strzeleckie, przechowywano broń i amunicję. Matka Jadwiga ps. „Jaga” była zawodową pielęgniarką i prowadziła szkolenia sanitarne harcerek z drużyny „Jarzębiny”. Jan Wińczuk początkowo pełnił funkcję łącznika, wykonującego zlecone przez ojca Edwarda, kapitana AK pseudonim „Borsuk”. W maju 1944 roku Jan Wińczuk został zaprzysiężony osobiście przez Komendanta Hufca „Zielony Dąb” phm. „Jaronia”. Pełniąc służbę harcerską był odpowiedzialny m. in.: za odbiór z punktów kontaktowych prasy konspiracyjnej i dostarczanie jej do domu rodziców, gdzie mieścił się punkt rozdzielczy, udział w rozprowadzaniu prasy konspiracyjnej oraz pełnienie funkcji łącznika między bazą mieszczącą się na posesji jego rodziców i główną bazą, znajdującą się na terenie Pęcic.

1 sierpnia 1944 roku, w czasie godziny „W”, gdy Niemcy zablokowali drogi w mieście, Jan Wińczuk przyniósł do bazy w Pęcicach zaszyfrowany rozkaz wydany przez ppor. Bogdana Borkowskiego ps. „Burza”, nakazujący oddziałowi Szarych Szeregów w Pęcicach wyruszenie do punktu zbornego w Pruszkowie przy ulicy Lipowej 24.
Pan Jan Wińczuk od urodzenia był związany z Pruszkowem, znał bardzo wiele szczegółów z historii miasta i okupacji niemieckiej. Od momentu powstania Muzeum Dulag 121 Pan Jan współpracował z nami jako Świadek Historii.

Pan Jan Wińczuk został odznaczony m. in.: Krzyżem Armii Krajowej, Odznaką Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny, złotą odznaką Stowarzyszenia „Szarych Szeregów”, Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Jan Władysław Wińczuk (1933-2020)
Skip to content