menu

Listy skierowane do uczestników Obchodów Dnia Pamięci 2020

Listy skierowane do uczestników Obchodów Dnia Pamięci 2020

Podczas tegorocznych Obchodów Dnia Pamięci Więźniów Obozu Dulag 121 i Niosących Im Pomoc zostały odczytane listy skierowane do uczestników uroczystości przez przedstawicieli władz państwowych. Ze względu na sytuację epidemiczną nie mogliśmy zaprosić do udziału w tegorocznych uroczystościach Świadków Historii – byłych więźniów obozu Dulag 121. Prezentujemy więc treść wszystkich listów poniżej.

List od Marszałek Sejmu Elżbiety Witek:

List od Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego:

List od Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka:

List od Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka:

List Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr. Jarosława Szarka:

Skip to content