menu

Zmarła Hanna Stadnik ps. „Hanka” (1929-2020)

Zmarła Hanna Stadnik ps. „Hanka” (1929-2020)

Z przykrością zawiadamiamy, że 1 grudnia 2020 r. w wieku 91 lat zmarła Hanna Stadnik z domu Sikorska ps. „Hanka” – uczestniczka Powstania Warszawskiego, łączniczka, sanitariuszka, była więźniarka obozu przejściowego Dulag 121. W 2020 r. pełniła obowiązki Prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Pani Hanna Stadnik w momencie wybuchu II wojny światowej miała 10 lat. Od 1942 r. była zaangażowana w działania konspiracyjne. Do jej zadań należało m.in. przenoszenie „Biuletynu Informacyjnego”, meldunków i broni. Odbyła również przeszkolenie medyczne.

Podczas Powstania Warszawskiego walczyła w pułku „Baszta” na Mokotowie. Po kapitulacji Mokotowa opuściła Warszawę jako sanitariuszka AK z rannymi kierowanymi do obozu przejściowego w Pruszkowie. Po trzech dniach, jako jeniec, trafiła z rannymi do przejściowego obozu jenieckiego w Skierniewicach, skąd została zwolniona w grupie 40 sanitariuszek AK.

Po wojnie podjęła studia na Uniwersytecie Warszawskim jednak po dwóch latach została relegowana za zatajenie udziału w Powstaniu Warszawskim. Przez lata była czynną działaczką kombatancką. Odznaczona m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Armii Krajowej, Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Partyzanckim oraz Medalem za Warszawę.

Cześć Jej pamięci!