menu

Spotkanie historyczne i uroczystość wręczenia Medalu „Pro Patria”

Spotkanie historyczne i uroczystość wręczenia Medalu „Pro Patria”

23 lipca 2021
17:00
sala konferencyjna w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie, ul. Drzymały 30

Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski, Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Pruszkowie i Muzeum Dulag 121 zapraszają na pierwsze w tym roku otwarte spotkanie w czasie którego, odbędzie się wykład dr. hab. Patryka Pleskota „Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie (1946-1955) – bezprawne narzędzie komunistycznej władzy w Polsce”, ceremonia wręczenia Medalu „Pro Patria” osobom zasłużonym dla SPK oraz prezentacja książki pt. „Wychodząc z cienia. Historia Bolesława Pajączka ps. Groźny”. Spotkanie odbędzie 23 lipca o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (wejście od al. Niepodległości).

Uroczystość zainauguruję wykład Patryka Pleskota, który wprowadzi Państwa w temat działalności Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie. Sieć Wojskowych Sądów Rejonowych, funkcjonujących od początku 1946 r., służyła jednemu, nadrzędnemu celowi: ugruntowaniu władzy komunistów w powojennej Polsce. By to osiągnąć, należało rozprawić się z rozmaitymi wrogami nowego systemu: od podziemia niepodległościowego, przez opozycję polityczną, po zwykłych obywateli oskarżanych o „szpiegostwo” czy „dywersję”. Mimo teoretycznie wojskowej natury, WSR skazywały w zdecydowanej większości cywilów. Najważniejszym i największym WSR był ten ulokowany w Warszawie. To tu organizowano głośne procesy polityczne, w których wyroki słyszały takie postacie, jak rtm. Witold Pilecki czy bp Czesław Kaczmarek. Nie można jednak zapominać o tysiącach innych skazanych w rozprawach, które nie miały nic wspólnego z elementarnymi zasadami praworządności. Stołeczny WSR był „maszynką do wyroków” wydawanych na polityczne zamówienie. Należy go uznać za jeden z najwyraźniejszych symboli bezprawia komunistycznego wymiaru sprawiedliwości. Bezprawia, które samo nie zostało osądzone do dziś.

Po wykładzie nastąpi uroczyste wręczenie Medalu „Pro Patria” osobom zaangażowanym w działalność Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Pruszkowie przez szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Jana Józefa Kasprzyka. 

Spotkanie będzie również dobrą okazją do zaprezentowania sylwetki Bolesława Pajączka – zmarłego w 2007 r.  mieszkańca Pruszkowa, który w latach 1939-1949, jako żołnierz tajnych zbrojnych organizacji niepodległościowych ZWZ-AK, BCh, ROAK, WiN i KWP, walczył najpierw z niemieckim okupantem, a następnie z sowieckim reżimem na terenie powiatu kozienickiego. Był także ofiarą komunistycznego aparatu terroru. Publikacja „Wychodząc z cienia. Historia Bolesława Pajączka ps. Groźny” wydana nakładem Muzeum Dulag 121 pragnie przypomnieć losy jednego z zasłużonych bohaterów lokalnej historii, który był jednym z inicjatorów powstania Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Pruszkowie, wieloletnim członkiem asysty pocztu sztandarowego, a także instruktorem Miejsc Pamięci Narodowej i pomników w czasie rajdów historyczno-patriotycznych „Szlakiem Naszej Historii” organizowanej przez SPK i SZŻAK.

Książka powstała na podstawie rękopisu Bolesława Pajączka oraz w oparciu o przeprowadzoną kwerendę w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie i Kielcach. Ponadto, publikacja została wzbogacona o obszerny kontekst historyczny, który pomaga zrozumieć czytelnikowi losy Bolesława Pajączka na tle epoki, w której przyszło mu żyć i walczyć.

Skip to content