menu

Konkurs „Norwid – Akcja Pruszkowska” skierowany do uczniów szkół Powiatu Pruszkowskiego – zmiany terminów.

Konkurs „Norwid – Akcja Pruszkowska” skierowany do uczniów szkół Powiatu Pruszkowskiego – zmiany terminów.

Zapraszamy uczniów szkół Powiatu Pruszkowskiego do udziału w Konkursie „Norwid – Akcja Pruszkowska”, który organizujemy w ramach obchodów Roku Norwidowskiego, ustanowionego przez Sejm RP.

W związku z przedłużającym się okresem nauki online w szkołach w poprzednim roku szkolnym, postanowiliśmy zmienić terminy zgłoszeń, przyjmowania prac oraz ogłoszenia wyników i zwycięzców Konkursu.

Konkurs historyczno-literacki dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych trwa od 4 maja.

Na zgłoszenia uczestników czekamy do 15 października, na same prace do 15 listopada. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi w poniedziałek 6 grudnia 2021 roku.

Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy z zakresu historii lokalnej na temat „Akcji Pruszkowskiej” – trwającej od listopada 1944 do stycznia 1945 roku, akcji ratowania z palonej i burzonej przez okupanta niemieckiego Warszawy, dóbr kultury polskiej, które były narażone na wywiezienie lub unicestwienie. Wśród nich były także rękopisy Cypriana Kamila Norwida.

Szczegóły, zmieniony regulamin oraz materiały źródłowe niezbędne do uczestnictwa w Konkursie znajdują się w zakładce Edukacja: http://dulag121.pl/edukacja/

Konkurs organizowany jest pod patronatem Starosty Pruszkowskiego Krzysztofa Rymuzy.

Skip to content