menu

Informacje dotyczące ubiegania się o przyznanie uprawnień kombatanckich z tytułu pobytu w obozie Dulag 121

Informacje dotyczące ubiegania się o przyznanie uprawnień kombatanckich z tytułu pobytu w obozie Dulag 121

Informujemy o wejściu w życie rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zgodnie z którym, osoby wywiezione w czasie II wojny światowej do obozu przejściowego w Pruszkowie będą mogły ubiegać się o uzyskanie uprawnień kombatanckich. Wnioski o przyznanie uprawnień kombatanckich byłym więźniom obozu Dulag 121 będzie rozpatrywał Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Informacje praktyczne dotyczące ubiegania się o przyznanie uprawnień kombatanckich z tytułu pobytu w obozie przejściowym Dulag 121 w Pruszkowie

1. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych potwierdza uprawnienia kombatanckie wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej. Osoby zainteresowane uzyskaniem uprawnień kombatanckich, które były wywiezione do obozu przejściowego w Pruszkowie, powinny wypełnić i podpisać formularz wniosku o przyznanie uprawnień kombatanckich oraz przesłać go do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (adres: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa) albo złożyć w Punkcie Informacyjnym Urzędu (Pokój N041 wejście od ul. Żurawiej 3/5). Formularz wniosku można pobrać ze strony UdSKiOR: https://www.kombatanci.gov.pl/pl/aktualno%C5%9Bci/2736-uprawnienie-kombatanckie-dla-os%C3%B3b-wywiezionych-w-czasie-ii-wojny-%C5%9Bwiatowej-do-obozu-przej%C5%9Bciowego-w-pruszkowie.html

2. Informacja o możliwości uzyskania uprawnień kombatanckich przez osoby wywiezione w czasie II wojny światowej do obozu przejściowego w Pruszkowie, w której zamieszczone zostały linki: do wniosku o potwierdzenie uprawnień kombatanckich oraz do Informatora z praktycznymi wskazówki dotyczącymi sposobu przygotowania wniosku o potwierdzenie uprawnień kombatanckich z tytułu pobytu w obozie przejściowym w Pruszkowie, zostały opublikowane na stronie internetowej Urzędu w sekcji Aktualności. Tam te informacje pozostaną. W związku z aktualizowaniem informacji podawanych w Aktualnościach ich położenie na stronie głównej będzie się zmieniać. Najłatwiej informację dotyczącą uzyskiwania uprawnień kombatanckich z tytułu pobytu w obozie w Pruszkowie odnaleźć według daty zamieszczenia – 4 października 2021 r.

3. Formularz wniosku o potwierdzenie uprawnień kombatanckich jest zamieszczony także na stronie internetowej Urzędu: www.kombatanci.gov.pl w zakładce uprawnienia/formularze. Wydrukowane formularze wniosku są także dostępne w Punkcie Informacyjnym Urzędu.

4. Pracownicy Departamentu Współpracy ze Stowarzyszeniami i Ewidencji Urzędu z dużym zaangażowaniem i troską podchodzą do problemów zgłaszanych przez osoby zainteresowane uzyskaniem uprawnień. Mając na uwadze często podeszły wiek wnioskodawców, służymy pomocą przy przygotowywaniu wniosków.

Wszelkie problemy można zgłaszać osobiście lub telefonicznie za pośrednictwem Punktu Informacyjnego Urzędu. W związku z trwającą epidemią koronawirusa rekomendujemy minimalizowanie kontaktów osobistych do sytuacji tego bezwzględnie wymagających oraz korzystanie z możliwości kontaktu telefonicznego i mailowego z Urzędem na nr 22 276 77 77 lub adres e-mail: info@kombatanci.gov.pl. Dla ułatwienia kontaktu udostępniono także dodatkowe numery telefonów: 22 276-77-48, 22 276-77-72, 22 276-77-46, 22 276-77-73, 22 276-77-51, 22 276-77-39, 22 270-72-07, 22 276-77-79.

Skip to content