menu

97. urodziny Zdzisława Zaborskiego

97. urodziny Zdzisława Zaborskiego

Z nieukrywaną radością informujemy, że 97 lat temu w Pruszkowie przyszedł na świat Zdzisław Zaborski „Błyskawica”- żołnierz AK VI Rejonu VII Obwodu „Obroża” Okręgu Warszawskiego, działacz środowisk kombatanckich, znawca wojennej historii Pruszkowa i okolic. Pan Zdzisław Zaborski od początku powstania Muzeum Dulag 121 bierze aktywny udział w organizowanych na jego terenie spotkaniach, uroczystościach i wydarzeniach historycznych, wzbogacając je swoją wiedzą i wspomnieniami. Zespół Muzeum Dulag 121 chciałby serdecznie podziękować Panu Zdzisławowi za jego dotychczasowe zaangażowanie w działalność na rzecz upamiętnienia i popularyzacji lokalnej historii oraz złożyć życzenia kolejnych lat spędzonych w zdrowiu, szczęściu i spokoju.

Zdzisław Zaborski przed rozpoczęciem II wojny światowej ukończył dwie klasy pruszkowskiego Gimnazjum im. Tadeusza Zana. W czasie okupacji niemieckiej został zaprzysiężony jako żołnierz Armii Krajowej. Podczas Powstania Warszawskiego był członkiem drużyny dyspozycyjnej sztabu VI Rejonu „Helenów”. Od 1978 r. zaangażował się w działalność na rzecz upamiętnienia byłych żołnierzy AK Rejonu „Helenów”. W latach 1994-1996 jako członek komitetu redakcyjnego brał udział w opracowywaniu zeszytów historycznych Okręgu Warszawa-Powiat Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej „Na przedpolu Warszawy”. Pełnił też funkcję Przewodniczącego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Pruszkowie.

Zdzisław Zaborski jest również autorem wielu artykułów i publikacji poświęconych wojennej historii Pruszkowa oraz okolic, m.in. „Durchsganglager121. Niemiecka zbrodnia specjalna” (2004) oraz „Trwaliśmy przy tobie, Warszawo” (2011), poświęconej historii konspiracji i walki VI Rejonu „Helenów”.

Pan Zdzisław Zaborski na jednym ze spotkań w Muzeum Dulag 121 wspomina okres okupacji niemieckiej i Powstania Warszawskiego.
Skip to content