menu

Klub Bardzo Młodego Historyka startuje od 23 kwietnia

Klub Bardzo Młodego Historyka startuje od 23 kwietnia

Po długiej pandemicznej przerwie wracają organizowane przez Muzeum Dulag 121 zajęcia Klubu Bardzo Młodego Historyka dla dzieci w wieku 7-12 lat. Startujemy już 23 kwietnia! Na zajęcia zapraszamy również dzieci z Ukrainy.

Podczas spotkań odkrywać będziemy tajemnice dawnych epok. Dzięki zabawie i grom edukacyjnym rozwiniemy wiedzę o starożytnych cywilizacjach, historii lokalnej, historii Polski i świata, poznamy przemiany dziejowe na przestrzeni wieków, a także wydarzenia i postacie historyczne. Poprowadzimy również warsztaty plastyczne i muzyczne.

Zajęcia odbywają się w soboty, w godzinach 10:00 – 12.00 w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego/ plac Jana Pawła II 2, Pruszków. Terminy najbliższych zajęć: 23 i 30 kwietnia oraz 14 i 28 maja. Zgłoszenia prosimy kierować mailowo na adres edukacja@dulag121.pl lub telefonicznie pod numerem 797 597 988. Liczba miejsc ograniczona. Zajęcia są bezpłatne.

По довгій перерві зв’язаній з пандемією повертаються заняття клубу Дуже Молодого Історика, зорганізовані Музеєм Dulag 121, для дітей віком 7-12 років. Старт занять з 23 квітня! На заняття запрошуємо теж дітей з України. Під час зустрічей будемо відкривати таємниці старожитних епох. В грах та розвагах будемо розвивати знання про старожитні цивілізації, місцеві історії , історію Польші і світу, дізнаємось переміни які стались  протягом століть, а також різні постаті історичні.  Проводимо також заняття з малювання та музики. Заняття відбуваються в суботу в годинах 10:00-12:00 в Музеї Starożytnego  Hutnictwa Mazowieckiego/ plac Jana Pawła II 2, Pruszków.  Дати найближчих занять : 23 та 30 квітня, також 14 і 28 травня.  Для запису просимо писати на пошту : edukacja@121.pl або зателефонувати 797597988 Кількість місць обмежена.  
Заняття безкоштовні

Skip to content