menu

Dary Andrzeja Lesieckiego

Dary Andrzeja Lesieckiego

W tym roku księgozbiór Muzeum Dulag 121 powiększył się o książki i albumy związane z historią II wojny światowej  i Powstania Warszawskiego, które zostały przekazane przez Pana Andrzeja Lesieckiego byłego więźnia obozu Dulag 121 i wieloletniego mieszkańca Pruszkowa.

Ofiarowane Muzeum Dulag 121 przez Pana Andrzeja Lesieckiego publikacje znacząco wzbogaciły zasoby biblioteki Muzeum Dulag 121 i będą mogły zostać wykorzystane do dalszych opracowań dotyczących historii Polski XX wieku i przysłużą się budowaniu  świadomości historycznej młodych Polaków.

Muzeum Dulag 121 pragnie serdecznie podziękować Panu Andrzejowi Lesieckiemu za pamięć i okazane zaufanie.

Skip to content