menu

Ostatnia masowa egzekucja II wojny światowej. Obława Augustowska w lipcu 1945 roku – wykład prof. dr. hab. Grzegorza Motyki

Ostatnia masowa egzekucja II wojny światowej. Obława Augustowska w lipcu 1945 roku – wykład prof. dr. hab. Grzegorza Motyki

09 lipca 2022
17:00
Muzeum Dulag121, Pruszków, ul. 3 Maja 8a

9 lipca o godz. 17. serdecznie zapraszamy do Muzeum Dulag 121 na spotkanie z cyklu Karty Historii poświęcone tematowi Obławy Augustowskiej. Naszym gościem będzie dyrektor Instytutu Studiów Politycznych PAN prof. dr hab. Grzegorz Motyka, który wygłosi wykład „Ostatnia masowa egzekucja II wojny światowej. Obława Augustowska w lipcu 1945 roku”.

W lipcu 1945 r. Armia Czerwona oraz Wojsko Polskie, podporządkowane narzuconemu przez ZSRR i zdominowanemu przez komunistów rządowi, przeprowadziły wielką operację przeczesania Puszczy Augustowskiej – dużego kompleksu lasów na pograniczu Polski, Litwy i Białorusi.  Operacja w Lasach Augustowskich objęła tereny powiatów Augustów i Suwałki, a na Litwie Łoździeje i była ostatnią operacją wojskową 3 Frontu Białoruskiego (kilka tygodni później został on ostatecznie rozwiązany). W rezultacie operacji, mającej na celu wyłapanie partyzantów sprzeciwiających się stalinowskim porządkom w Polsce, zatrzymano 7 tys. mieszkańców, z których co najmniej 592 osoby rozstrzelano bez sądu. Możemy tylko domniemywać, jaka była dokładna liczba ofiar i  gdzie znajdują się ich groby. Operacja ta, długo utrzymywana w tajemnicy, dopiero po przełomie 1989 roku stała się w końcu przedmiotem dociekań historyków. Ale kluczowe dla jej lepszego zrozumienia okazały się dokumenty ujawnione w rosyjskich archiwach już w XXI wieku.

prof. dr hab. Grzegorz Motyka – historyk specjalizujący się m.in. w tematyce polskiego ruchu oporu w okresie II wojny światowej i stosunkach polsko-ukraińskich, profesor nauk społecznych, a obecnie dyrektor Instytutu Studiów Politycznych PAN. Autor m.in.: „Wołyń ’43. Ludobójcza czystka – fakty, analogie, polityka historyczna”, „Na białych Polaków obława. Wojska NKWD w walce z polskim podziemiem 1944-1953”, współautor „Wojna po wojnie. Antysowieckie podziemie w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1944-1953”.

Skip to content