menu

Muzeum Dulag 121 zatrudni pracownika na stanowisku edukator muzealny

Muzeum Dulag 121 zatrudni pracownika na stanowisku edukator muzealny

Dyrektor Muzeum Dulag 121 ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko asystenta muzealnego ds. edukacji w ramach umowy o pracę na pełny etat. Rekrutacja trwa do 10 lutego 2023 r.

Miejsce pracy: Muzeum Dulag 121 Samorządowa Instytucja Kultury ul. 3 Maja 8A Pruszków

Obowiązki edukatora

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • realizacja działań edukacyjnych Muzeum – prowadzenie lekcji muzealnych i wyjazdowych na tematy z muzealnej oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży na wszystkich poziomach edukacji
 • obsługa ruchu turystycznego w Muzeum – przyjmowanie osób zwiedzających, oprowadzanie grup zorganizowanych
 • realizacja zadań związanych z aktualizacją oferty edukacyjnej
 • promocja oferty edukacyjnej Muzeum w szkołach, środowisku nauczycielskim i instytucjach kultury
 • przygotowanie i realizacja wydarzeń edukacyjno-muzealnych organizowanych w Muzeum
 • przygotowywanie oferty czasu wolnego, kalendarza wydarzeń edukacyjnych, programów specjalnych dla określonych grup odbiorców
 • współpraca z partnerami Muzeum w edukacji oraz innymi podmiotami współpracującymi z Muzeum w obszarze edukacji
 • prowadzenie sprawozdawczości i dokumentacji działań edukacyjnych Muzeum
 • współpraca z MEN, szkołami, środowiskiem nauczycielskim oraz instytucjami kultury
 • prace badawcze związane z historią obozu Dulag 121

Warunki pracy na stanowisku

Miejsce pracy: Praca w budynku Muzeum i poza nim. Bezpieczne warunki pracy

Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze powyżej 4h, stałym i długotrwałym wysiłkiem głosowym, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i w terenie oraz rozmowami telefonicznymi.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe na kierunku: historia, animacja kultury, pedagogika;
 • obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz obywatelstwo polskie.

Wymagania dodatkowe

 • ukończone kursy z zakresu pedagogiki
 • umiejętności edukacyjne, elastyczność, umiejętność pracy w zespole, skrupulatność, rzetelność

Rekrutacja

Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.

 • Etap pierwszy polegał będzie na przesłaniu zgłoszeń i ocenie formalnej złożonych aplikacji.
 • Wybrane osoby spełniające wymagania zostaną zaproszone do udziału w drugim etapie rekrutacji, który polegał będzie na rozmowie kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie oraz kwalifikacje;
 • podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;
 • podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 • podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • podpisana odręcznie klauzula o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Dulag 121 moich danych  osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych i ich poprawiania i żądania usunięcia.”

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów do 10 lutego 2023 r. na adres ul. 3 Maja 8A 05-800 Pruszków lub przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na dulag@dulag121.pl

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Skip to content